2015-09-10 11:20Nyheter

Film ska göra byggbranschen mer jämställd

För att locka fler kvinnor till byggbranschen gör Linda Berg och de andra i programmet MentorBygg en film som visar branschens alla jobbmöjligheter. Men under filmprojektets gång ändras planerna.

Linda Berg är inköpschef på Ikano Bostad och en av adepterna i Sveriges Byggindustriers mentorprogram MentorBygg. Programmet är till för att få fler kvinnliga chefer till byggbranschen – ett sätt att säkra branschens framtida chefsförsörjning och göra byggbranschen mer jämställd och attraktiv.

Bygg är för alla

Mentorprogrammet avslutas med ett projektarbete och Lindas grupp bestämmer sig för att göra en reklamfilm på två minuter. Och med den locka fler kvinnor till byggbranschen. De kommer på en idé och skriver manus.

Snart inser de att det egentligen inte är bara kvinnor de vill locka, utan människor med krav på flexibilitet och en modern attityd. Med filmen är de helt enkelt ute efter att öka intresset för branschen och visa att den har någonting för alla.

– Vi pratade mycket om anledningarna till varför kvinnor inte väljer bygg eller till och med lämnar bygg och kom fram till att det dels handlar om förutfattade meningar men också att attityden i branschen inte passar alla och framförallt inte många kvinnor, säger Linda. Om vi blir fler med olika bakgrunder och erfarenheter och om vi kan få in fler moderna människor så kommer också attityden förändras och med det kommer också fler kvinnor välja bygg. Därför blev filmen riktad till "alla" och inte enbart kvinnor...som ju egentligen är det vi har fokuserat på under det här året.

Sprid filmen

Förhoppningen från filmmakarnas sida är att filmen ska användas i skolor, att den ska spridas på Facebook och att människor som idag jobbar i helt andra branscher ska få upp ögonen för bredden som finns inom bygg. Sprid den gärna med #byggföralla

Två skäl att välja byggbranschen

Enligt Linda finns det två starka skäl att välja ett jobb inom bygg.

  1. I byggbranschen finns det många olika typer av jobb och du kommer aldrig att bli uttråkad.
  2. Byggbranschen är i ett intressant skede. Den har varit stilla länge, men det rör på sig nu och det är kul att få vara med och utveckla.

MentorBygg är ett program för kvinnliga ledare

MentorBygg har pågått i ett år och under den tiden har adepterna haft varsin mentor som de träffar regelbundet. Lindas mentor är Peter Gjörup, inköpsdirektör på NCC. De har även varit på föreläsningar och träffat andra kvinnor som gör karriär i byggbranschen.

– När jag gick med i MentorBygg var jag frustrerad och tålamodet gick upp och ner, säger Linda. Jag tyckte att allt gick så långsamt. Men när jag träffade min mentor fick jag möjlighet att reflektera över allt jag gjort. Han ställde väldigt bra frågor som fick mig att stanna upp och tänka efter. Det jag gör är bra som det är. Man har för höga krav på sig själv ibland och när man släpper på kraven blir man tryggare. Och jag blir också gladare, vilket ju är trevligt.

Läs mer om MentorBygg

Ikano Bostad är ett medlemsföretag till Sveriges Byggindustrier och vi har både mentorer och adepter i MentorBygg.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg