2024-06-13 14:04Nyheter

Gemenskap och återvinning i fokus när ny mosaikvägg invigdes

Barn från förskolan Butterfly invigde konstenBarn från förskolan Butterfly invigde konsten

Idag invigdes en helt ny mosaikvägg på en av Ikano Bostads miljöstugor i Rågsved. Barn som också varit konstnärer fick högtidligt klippa bandet. Fokus för konstverket är återvinning, gemenskap och kreativitet och har skapats av boende i området.  

Att miljöstugan nu är prydd med ett mosaikkonstverk hoppas vi kan fungera som inspiration. Vi kan tillsammans bidra till en bättre miljö och ett trivsammare bostadsområde, säger Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad.  

Invigning mosaikvägg Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad

Jim Gustafsson, förvaltare på Ikano Bostad, framför mosaikkonsten.

Skapandet av mosaiken är gjord av barn från förskolan Butterfly och andra boende i området. Företaget Remakebolaget har varit konstnärliga ledare och drivit arbetet i en mosaikverkstad dit boende bjudits in för att lära sig grunderna i konsthantverk och för att träffa sina grannar.  

Att boende är delaktiga i att utsmycka det offentliga rummet sprider positiva ringar på vattnet. Det gör att fler känner ansvar för området. Dessutom är mosaikkonst en billig och hållbar form av konst, säger Helen Rydberg på Remakebolaget. 

Projektet är en del av arbetet med platssamverkan Rågsved, med stöd från Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning, och är en fortsättning på det arbete som påbörjades efter en medborgardialog 2020. Rågsveds Fastighetsägare har samordnat arbetet och arrangerar en rad aktiviteter i samverkan med sina medlemmar under arbetsnamnet Rågsveds Gröna gårdar.  

Inte bara är mosaikkonstverket en prydnad av det offentliga rummet. Genom arbetet i mosaikverkstaden möts människor vilket skapar gemenskap och trygghet. Det visar att alla kan bidra och känna stolthet över området, och att vi som fastighetsägare kan skapa förutsättningar för det, avslutar Trond Hannerstig, vd, Rågsveds Fastighetsägare. 

Invigning mosaikkonst konstnärer

Mosaikkonsten har skapats av boende i Rågsved. 

 Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och fem vårdboenden samt har cirka 850 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg