2021-10-29 08:33Nyheter

Ikano Bostad går samman med forskare: Unikt initiativ ska forma morgondagens bästa äldreboende

I Stora Sköndal utanför Stockholm ligger Ikano Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter. Foto: Erik G SvenssonI Stora Sköndal utanför Stockholm ligger Ikano Bostads första egenutvecklade vårdfastighet med 74 vårdlägenheter. Foto: Erik G Svensson

Tillsammans med Karolinska Insitutet och Linnéuniversitetet ska Ikano Bostad nu starta ett eget Living Lab för att utveckla framtidens äldreboende. Vilken kommun tar chansen att vara med? – Ett äldreboende ska vara både en vårdmiljö och ett bra hem. Det gäller att få med båda perspektiven, konstaterar Olle Ingman, förvaltningschef syd/väst på Ikano Bostad. 
 
Det unika partnerskapet mellan forskare och bostadsutvecklare startade 2017. Visionen är att den nya forskning som finns inom bland annat geriatrik och arbetsterapi ska omsättas i praktiken när nya äldreboenden skapas.
 
– Det finns mycket evidensbaserad kunskap som inte tillämpas inom äldreomsorgen i dag, menar Olle Ingman.
 
Det Living Lab som nu planeras ska skapas utifrån den plattform som initiativtagarna byggt tillsammans.
 
– Vi vill ta all den kunskap som finns och tillämpa den i en fysisk byggnad. Men vi ska inte göra det i en befintlig byggnad utan skapa en anpassad miljö.
 
Living Lab – också en plats för forskning och utbildning
Utmärkande är också att Living Lab inte bara ska vara ett boende där den senaste spetskunskapen och tekniken kommer de boende till godo.
 
– Det ska inte bara vara morgondagens bästa äldreboende utan också en plats för forskning och utbildning av nya medarbetare.
 
Olle Ingman, förvaltningschef syd/väst på Ikano Bostad. Foto: Magnus Grubb

Olle Ingman, förvaltningschef syd/väst på Ikano Bostad. Foto: Magnus Grubb

Den viktigaste pusselbiten saknas dock – den vårdgivare som vill vara med och utveckla den fysiska platsen och sedan driva verksamheten.

– Vi söker först och främst en kommunal vårdgivare men är även öppna för den privata aktör som vill vara med och forma framtidens äldreomsorg.
 
Den kunskap och de många insikter som skapas i Living Lab kan sedan tillämpas i resten av Sverige.
 
– Vi ser helst att vårdgivaren finns i Stockholmsområdet, men det viktigaste är att det är en vårdgivare som vill utvecklas och som delar vår vision, konstaterar Olle Ingman.
 
Ringat in utmaningar
Under arbetets gång har man ringat in ett antal utmaningar som man vill arbeta vidare med i ett kommande Living Lab. Det handlar exempelvis om att i största möjliga mån öka hemkänsla och gemenskap för de boende. I ett framtida Living Lab kommer de gemensamma ytorna därför att vara bättre planerade än vad som är norm i dag och miljön ska i större utsträckning inbjuda de boende att röra sig mer självständigt. Större integration i det omgivande samhället ska också skapa stimulans för de boende.
 
– Man kan till exempel ha en restaurang som är öppen även för andra – men då måste boendet ligga i en urban miljö, något som inte är särskilt vanligt idag, konstaterar Olle Ingman.
 
Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse. Foto: Erik G Svensson

Vårdfastigheten i Stora Sköndal har stora takterasser och balkonger för att underlätta utevistelse. Foto: Erik G Svensson

Men det handlar också om att attrahera rätt medarbetare och skapa bästa möjliga förutsättningar för kompetensutveckling och återhämtning.

Ytterligare en utmaning gäller tekniken. Generellt sett ligger äldreomsorgen steget efter när det gäller att ta tillvara den nya teknikens möjligheter.
 
Gemensam kunskapsresa bakom initativet
Som en del i avsiktsförklaringen – och arbetet med att bygga ett Living Lab förframtidens boende för äldre – startade Ikano Bostad, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet en gemensam kunskapsresa 2017 som fortfarande pågår. Hittills har nio stopp gjorts och det tionde planeras till slutet av november.
 
Resan har gått till olika verksamheter i framkant både i Sverige och internationellt, vilket lett till många spännande möten över fackområdesgränser med drygt hundra olika deltagare genom åren. Korsbefruktning av erfarenheter och lärandet mellan praktiker och forskare har gett intressanta perspektiv.
 
I Nederländerna besökte gruppen besökte demensbyn De Hogeweyk. En by med affärer och restauranger, helt anpassade till de boendes behov. De besökte även ett äldreboende där man hade en student boende på varje avdelning. Studenterna fick bo gratis mot att vara en god granne och en god medmänniska.
 
I Sverige har man varit på Stureby verklighetslabb och HSB Living Lab i Göteborg för att förstå mer om living lab-metodiken, flera äldreboenden med prisbelönt gestaltning, den första danska demensbyn i Svendsborg och lärt sig mer kring välfärdsteknik hos bland annat All Age Hub i Göteborg och Stockholm DigitalCare.
 


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 500 nya bostäder i produktion samt äger och förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg