2020-04-30 08:30Nyheter

Ikano Bostad och Ikano Bank Sverige stöttar Bris med 1 100 000 kr

null

Under de senaste veckorna har samtalen till Bris (Barnens rätt i samhället) ökat med 30 procent. Samtidigt upplever Bris ett ökat behov av ekonomiskt stöd i kölvattnet av covid-19. Därför har Ikano Bostad och Ikano Bank Sverige beslutat att stötta Bris med 1 100 000 kr.

För barn innebär följderna av covid-19 både ökad oro och utsatthet i hemmet och för många har det sociala skyddsnätet utanför hemmet minskat. Detta märks inte minst hos Bris där samtalen har ökat med 30 procent de senaste veckorna. Barns behov av att prata med någon finns under dygnets alla timmar, och Bris jobbar för att kunna utöka sina öppettider ytterligare. När det ekonomiska läget i världen påverkas riskerar även intäkterna till Bris att påverkas.

- Vi ser hur trycket på Bris har ökat i pandemins fotspår och det här stödet från Ikano Bank och Ikano Bostad betyder mycket för verksamheten här och nu. Det bidrar till att vi även på sikt kan se till att barn som behöver hjälp har fortsatt tillgång till ett lättillgängligt och professionellt stöd bara några knapptryck bort. Pengarna kommer att användas till att stärka Bris stödlinje och på sikt ytterligare förlänga våra öppettider, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Ikano Bostad och Ikano Bank Sverige har uppmärksammat Bris behov och ansökt om bidrag från Ikano Group på 50 000 EUR vardera att skänka till Bris. Genom att gå ihop kring ett gemensamt initiativ kan vi göra större skillnad. Vi vill skapa möjligheter för en bättre vardag och det här är ett sätt för oss att öka vårt engagemang för de många människorna under den här väldigt speciella tiden.

Om Bris
Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Läs mer på bris.se. Under Lägesbild från Bris under coronakrisen hittar du även tips på hur du som privatperson kan prata med barn om krisen och vad du ska göra om du anar att ett barn far illa.

För mer information, vänligen kontakta:
Charlotte Kjellberg, kommunikationschef på Ikano Bostad, charlotte.kjellberg@ikanobostad.se
Katarina Erichs Emilson, kommunikationschef på Ikano Bank, katarina.erichsemilson@ikano.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg