2016-04-12 13:36Nyheter

Ikano Bostad utökar samarbetet med Läxhjälpen

null

År 2016 utökade Ikano Bostad sitt samarbete med Läxhjälpen och vi är nu en av stiftelsens huvudpartner. På Hagsätraskolan i Stockholm, Nybyggeskolan i Västerås och Kirsebergsskolan i Malmö ges nu 100 högstadieelever möjlighet till läxhjälp.

Målet är att eleverna ska klara skolan, höja sina betyg och öka sina möjligheter för framtiden. Konkret handlar läxhjälpen om att elever i socioekonomiskt utsatta områden får studiehjälp av arvoderade högskolestudenter. Eleverna och läxhjälparna träffas sex timmar i veckan och följs åt under ett till två läsår.

– Läxhjälpen gör en fantastisk insats! Samarbetet är en investering i framtiden – helt i linje med vårt hållbarhetsmål om noll procents utanförskap. Alla vinner på det här! Barn och ungdomar får en bättre chans i livet och risken minskar att de hamnar i utanförskap. Läxhjälparna får ett meningsfullt extrajobb och i våra bostadsområden ökar tryggheten. Samhällsekonomisk är det här också en stor vinst, en person som hamnar i utanförskap kostar samhället i snitt 12 miljoner kronor, säger Anders ”Walle” Wahlqvist, Projektledare Social Hållbarhet på Ikano Bostad. 

Idag finns det skolor i Sverige där endast 3 av 10 elever kommer vidare från grundskolan till gymnasiet. Av de elever som deltog i Läxhjälpsprogrammet under förra läsåret nådde 87 procent gymnasiebehörighet, 92 procent höjde sitt självförtroende och 93 procent fick ökad lust att studera vidare. 

– Jag är stolt och oerhört glad över att Ikano Bostad, efter ett års samarbete med oss i ett av sina bostadsområden, är så nöjda att de har valt att öka sin satsning på Läxhjälpen, och dessutom långsiktigt. Behovet av stöd till barn och unga när det gäller såväl utbildning som psykisk hälsa är större än någonsin. Tack vare Ikano Bostad har vi nu kunnat etablera Läxhjälpsprogrammet i fler skolor och hjälpa 100 barn med svaga betyg att klara skolan, stärka tron på sig själva och öka sina framtidsmöjligheter, säger Maria Arneng, Verksamhetschef på Läxhjälpen.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg