2020-05-14 15:22Nyheter

Individuella klimatmål driver Ikano Bostads klimatarbete framåt

null

Ikano Bostad har som mål att vara ett av bygg- och fastighetsbranschens mest hållbara företag. Som en del i arbetet har alla medarbetare fått ett individuellt klimatmål.

- Jag tror på kraften i att vi alla bidrar och arbetar tillsammans för att minska vår klimatpåverkan. Det handlar om att ta långsiktiga beslut där vi tar ansvar för vår påverkan på människa och miljö samtidigt som det stöttar vår affär, säger Robert Jaaniste, Vd på Ikano Bostad.

Syftet med de individuella klimatmålen är att ställa om verksamheten tillsammans. Klimatmålen sätts utifrån hur varje medarbetare kan bidra inom ramen för sin roll.

- Det har satts mål på alltifrån ökad avfallssortering på våra byggarbetsplatser, till minskat tjänsteresande och hur vi förenklar för en hållbar vardag för våra kunder. Att alla på Ikano Bostad har ett individuellt klimatmål gör att klimatarbetet blir något som vi gör tillsammans som bolag, säger Stina Viktorsson, hållbarhetssamordnare på Ikano Bostad.

De senaste åren har Ikano Bostad tagit flera beslut i arbetet med att minska sin klimatpåverkan. Bland annat anslöt Ikano Bostad sig till Färdplan 2045, bygg- och anläggningsbranschens färdplan för en klimatneutral bransch till 2045. Under 2019 anslöt sig Ikano Bostad även till Lokal Färdplan Malmö (LFM30), en lokal, aktörsdriven färdplan som har som mål att bygg- och anläggningsbranschen i Malmö ska vara klimatneutral till 2030.

Läs mer om Ikano Bostads hållbarhetsarbete i 2019-års hållbarhetsredovisning som publiceras idag på ikanobostad.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Stina Viktorsson, hållbarhetssamordnare, Ikano Bostad, 010-330 44 00 stina.viktorsson@ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg