2022-03-31 13:06Nyheter

Långsiktigheten gör Ikano Bostads affärer lönsamma

Långsiktiga mål, hållbara fastigheter och tryggt boende. Här är framgångsrika modellen som gör Ikano Bostads bostadsområden till en lönsam affär – för alla.
 
– Långsiktigheten gör våra affärer lönsamma, samtidigt som det ger oss möjlighet att ta ett samhällsansvar, säger Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad.
 
När Ikano Bostad tar över flera fastigheter i Hagsätra, Rågsved och Högdalen i södra Stockholm är det på många sätt en oväntad affär. Områdena präglas av otrygghet, låg sysselsättning och för många hus närmar sig renoveringsbehoven snabbt.
 
– Sommaren 2006 skulle fritidsgården i Rågsved stängas över sommaren. Vi bjöd in stadsdelsförvaltningen och ställde frågan vad det skulle kosta för att hålla den öppen. Vi fick ett belopp och på sittande möte lovade vi att bekosta öppethållandet. Än idag tar vi fakturan på sommaren. Det var där det föddes, berättar Christian Mariager.
 
Ikano Bostads fastighetschef Christian Mariager.

Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad.

Initiativet med fritidsgården blir startskottet på Ikano Bostads förvaltningsmodell, som idag är spridd över landet och består av tre ben: Hållbara stadsdelar, tryggt boende samt god samhällsaktör.

– Vi såg behov av en struktur för att få ordning på områdena, att hitta kommunikation med de boende. Det är i relationen med dem vi kan lösa gemensamma frågor. Att vara förvaltare handlar inte bara att ta hand om husen utan också vara lyhörd gentemot de som bor där. Det är nyckeln till framgång.
 
Sedan 2014 har klimatpåverkan från energianvändningen i Ikano Bostads hyresfastigheter minskat med knappt 70 procent. Foto: Erik Svensson

Foto: Erik Svensson

På senare år har de områden som Ikano Bostad förvaltat blivit lugnare och tryggare. Samtidigt är Christian Mariager noga med att bostadsaktören inte kan ta åt sig hela äran:

– Vi kan inte göra något helt på egen hand, utan det är tillsammans med stadsdelen, ideella organisationer, polisen, idrottsföreningar och de boende. När man krokar arm går det att få till förändringar, allt bygger på samarbete.
 
En annan faktor bakom företagets framgångsrika modell är en tydlig satsning på att hålla fastigheterna i gott skick. Senaste tio åren har Ikano Bostad rustat upp fastigheter med ungefär 2 500 hyreslägenheter runtom i Sverige.
 
– Vi ser alltid till hela husen och tar ett helhetsgrepp kring fastigheterna, säger Christian Mariager och ger en inblick i omfattningen:
 
– Avlopp, stammar, tätskikt för minskad energiåtgång, tidsenliga kök och badrum men också allmänt i trapphus med belysning och utemiljön. Allt sker i en samrådsprocess med hyresgästerna, som får välja på tre olika paket. Hyran förhandlas med Hyresgästföreningen innan hyresgästerna säger ja eller nej.
 
I samband med större renoveringar tar Ikano Bostad ofta ett lite större grepp. Även om det blir dyrare i längden sparar bolaget energi och minskar på så vis både sin egen och kundernas klimatpåverkan. Foto: Erik Svensson

Att satsa på att hålla rent och snyggt i områdena, att husen och lägenheterna håller god standard är självklart för oss som bostadsaktör, menar Christian Mariager:

– Jag tycker det är ansvarsfullt att förlänga livslängden på husen, att de boende har ett bra boende oberoende av vad man har för plånbok. Om vi bara tittat på kortsiktig lönsamhet skulle vi kunna senarelägga renoveringar och underhålla bara det mest nödvändiga. Men vi tror ju att när man kommer hem och möts av något bra, så blir man lite mer tillfreds med sitt område och bryr sig om att det ska vara så.
 
Och siffrorna ger Christian Mariager rätt. Ikano Bostad är ett lönsamt företag – som samtidigt lyckas skapa samhällsnytta:
 
– Klart att vi vill tjäna pengar och det gör vi, men vi vill visa att det går att göra saker annorlunda. Det finns ingen motsättning i att göra insatser och tjäna pengar, det går hand i hand. Men då kan man inte bara vara kortsiktig och sikta på snabba ekonomiska klipp utan ha ett längre perspektiv som ger både god avkastning på kapitalet och skapar förutsättningar att vara en god samhällsaktör, säger han och tillåter sig en jämförelse:
 
– Vi är som en aktiefond, vi växer i lagom takt över tid.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg