2024-01-10 10:39Nyheter

”Redan för tio år sedan började vi framtidssäkra”

Erik Ollman, affärschef energi, miljö och digitalisering hos Ikano Bostad.Erik Ollman, affärschef energi, miljö och digitalisering hos Ikano Bostad.

På tio år har företaget minskat energianvändningen med cirka 25 procent. Nu satsar Ikano Bostad vidare på modern teknik och energiprojekt – men vill också se nya regler kring fjärrvärme.

– Det skulle skapa mer trygghet för oss som vill investera långsiktigt, säger Erik Ollman, affärschef energi, miljö och digitalisering.

Till följd av en osäker omvärld drabbades samhället av en energikris förra vintern. Även Ikano Bostad påverkades – dock troligen i lägre utsträckning än många andra:

– Visst har den senaste tidens kraftiga ökningar av energipriser även påverkat oss, men tack vare våra satsningar på energieffektivisering har det inte slagit lika hårt när marknadsläget ändrades. Redan för tio år sedan började vi framtidssäkra, det är vi väldigt glada för idag. Vi står bra rustade, säger Erik Ollman och fortsätter:

– Jag tror det blev en väckarklocka för många i fjol, alla delar av samhället påverkades. Samtidigt har det gett oss vatten på kvarnen att utvidga energiprojekten.

Ikano Bostad bygger både nya bostads- och hyresrätter, men förvaltar också ett stort bestånd av äldre fastigheter. Och det är där fokus ligger:

– Här kan man åstadkomma större energibesparingar, framför allt genom att samköra olika åtgärder.

Högamöllan Malmö

Sedan 2014 har Ikano Bostad lyckats minska energianvändningen i sina fastigheter med 25 procent. En framgångsfaktor är företagets långsiktighet och systematiska arbete, menar Ollman:

– Mycket handlar om hur du lägger upp kalkylerna, som ett fastighetsbolag med långsiktigt fokus tittar vi mer på livscykelkostnad än avkastning första året. Med ökande krav på hållbarhet behövs uthållighet och långsiktighet i investeringarna. Sett i det längre perspektivet blir våra satsningar lönsamma.

Han pekar på framför allt tre metoder som ger störst energibesparing i fastigheterna:

Modern teknik
– Vi jobbar systematiskt med löpande driftsoptimering. Ett exempel är att ha moderna uppkopplade styrsystem, så vi kan följa våra anläggningar och snabbt kunna åtgärda vid behov.

Tänka ett steg längre
– Om en fastighet ska totalrenoveras tittar vi om det går att utvidga projektet när man redan är i farten. Ska stammarna bytas kan vi passa på att installera smart värmevatten-teknik, om fasaden behöver renoveras kan det, i samband med renoveringen, löna sig gå ett steg längre och tilläggsisolera.

Renodlade energiprojekt
– Om en fastighet renoverats i relativ närtid med bättre fönster, isolering och liknande finns inga stora underhållsbehov på medellång sikt. Men då kan vi ändå titta på möjligheter till exempelvis värmeåtervinning, geoenergi som bergvärme, eller solenergi.

Då reglerna inom energi och klimat skärps löpande är det också viktigt att hålla tempot uppe, anser han:

– Lagkrav och EU-direktiv är idag såpass offensiva att ingen kommer undan, det kommer också driva på förändring. Men vi ser fördelar i att vara en bra spelare på marknaden redan nu.

Ikano Bostad har länge arbetat med energieffektivisering i fastighetsbeståndet

Ollman ser dock ett orosmoln på himlen. Han anser att priset på fjärrvärme ligger för högt och då det saknas instanser som håller priset på en skälig nivå tvingas man titta på andra lösningar, som bergvärme.

– Marknaden består av lokala monopol med bristande kontrollorgan. Jämför med elnätsbolagen, de har Energimarknadsinspektionen som tillsynsmyndighet att följa så prisökningarna blir skäliga. Fjärrvärmebolagen har ökat priserna, i Stockholm ökar priset med 12 procent jämfört med förra året. Systemet behöver ändras, säger han och fortsätter:

– Fjärrvärme ger samhällsnyttig, robust och miljövänlig energi, men vi behöver ha en större trygghet och förutsägbarhet. Det skulle göra att fler vågade satsa på långsiktigt hållbara investeringar.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och sju vårdboenden samt har cirka 1 600 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg