2020-04-07 09:28Nyheter

Så här stöttar vi våra lokalhyresgäster

null

Just nu befinner sig samhället i en ovanlig och mycket allvarlig situation som påverkar många människor. Därför har vi beslutat att stötta de lokalhyresgäster som tillhör en utsatt bransch med 50 procent i hyresrabatt mellan 1 april och 30 juni.

- Just nu är vår högsta prioritet att minska smittspridningen samtidigt som vi håller igång verksamheten. Vi satsar långsiktigt på våra bostadsområden och har gjort det länge. I tider som dessa är det därför extra viktigt att stötta upp där vi kan, säger Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad.

Sedan ett par veckor tillbaka för vi en dialog med våra lokalhyresgäster för att höra hur de påverkas, vilka åtgärder de har vidtagit och hur vi kan stötta dem på bästa sätt.

Vi har stor förståelse för att många oroar sig för sin verksamhet och att inte kunna betala hyran. Ett levande lokalsamhälle är viktigt, men det är också något som är mycket utsatt just nu. Därför har vi beslutat att erbjuda de lokalhyresgäster som drabbats av inkomstbortfall till följd av coronaviruset möjlighet till 50 procent hyresrabatt mellan 1 april och 30 juni. Varje beslut om hyresrabatt föregås av en diskussion mellan Ikano Bostad och lokalhyresgästen.

- Vi hoppas att detta är något som kan minska oron och underlätta situationen för flera av våra lokalhyresgäster under den här tuffa perioden, avslutar Christian.

Den 26 mars kom regeringen med förslag på ett stödpaket för småföretagare. Ett av förslagen är att tillfälligt halvera lokalhyreskostnaden för företag i utsatta branscher som sällanköpsvaror och restauranger. Exakt vilka branscher som kommer att omfattas är ännu inte bestämt.

Läs mer om hur vi hanterar konsekvenserna av Coronaviruset här.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg