2016-04-18 09:16Nyheter

Se filmen om BoLabb

null

För att utveckla bostäder som möter framtidens behov arbetar Ikano Bostad med innovationsprogrammet ”BoLabb”. Som en del i BoLabb byggde vi upp en testlägenhet utrustad med olika flexibla lösningar och lät människor med olika livsstilar och familjekonstellationer provbo. På så sätt kunde vi studera hur människor lever och vilka behov och förväntningar vi har på vårt boende och hur vi på Ikano Bostad kan förenkla människors liv.

www.ikanobostad.se/bolabb kan du läsa mer om innovationsprogrammet BoLabb och om studien kring flexibla lösningar i bostaden.

För oss är det viktigt att veta vad våra kunder har för behov och vad de tycker om de bostäder vi bygger. Det här är ett sätt för oss på Ikano Bostad att arbeta för att komma närmare våra kunder, se deras behov och tillsammans hitta innovativa boendelösningar.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg