2017-04-18 08:50Nyheter

​Tillsammans för en hållbar vardag

null

Idag publiceras Ikano Bostads hållbarhetsredovisning för 2016. Redovisningen visar hur Ikano Bostad bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i samhället genom sitt fokus på att göra skillnad i vardagen för många människor varje dag.

Ikano Bostad har som långsiktigt mål att vara ett av branschens mest hållbara företag. Sedan 2013 tar vi fram en hållbarhetsredovisning för att följa upp och driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Ikano Bostads hållbarhetsredovisning görs enligt Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI G4 för att underlätta jämförelse med andra organisationer.

– Att vara en god samhällsaktör är en viktig utgångspunkt för oss. Vi drivs av att hitta hållbara lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder och bäst blir det när vi arbetar tillsammans. Därför ska hållbarhet genomsyra allt vi gör: från våra värderingar och företagskultur, till inköp, arbetsprocesser och val av samarbetspartners, säger Annika Finnström, hållbarhetschef på Ikano Bostad.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg