2018-05-30 09:01Nyheter

Vi förenklar för hållbarhet

null

Idag publiceras Ikano Bostads hållbarhetsredovisning för 2017. I hållbarhetsredovisningen redogör vi för hur vi på Ikano Bostad arbetar för att förenkla för hållbarhet och bidrar till hållbara stadsdelar och boendemiljöer.

Vårt långsiktiga mål är att vara ett av branschens mest hållbara företag. Sedan 2013 redovisar vi vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar för att minska vår negativa och öka vår positiva hållbarhetspåverkan. Vi rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standards. Nytt för i år är att vi även följer vårt egna Ramverk för hållbarhet. Vårt ramverk ska hjälpa oss i arbetet med att ställa om och driva vårt hållbarhetsarbete framåt inom hela Ikano Bostad.

- Vårt uppdrag är att förenkla för hållbara stadsdelar och för en hållbar livsstil. I det arbetet kommer vårt nya Ramverk för hållbarhet att stötta oss. Den här hållbarhetsredovisningen är indelad efter det och berättar om vad vi gör inom ramverkets olika delar och vad vi ska arbeta med framåt, berättar Annika Finnström, hållbarhetschef på Ikano Bostad.

Kontakta oss gärna för mer information: Annika Finnström, hållbarhetschef, Annika.Finnstrom@ikanobostad.se, tel. 0702063570


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg