2016-06-23 08:40Nyheter

​Vi ses väl i Almedalen?

null

Almedalen är en unik arena där politiker, medborgare, organisationer och företag möts för att diskutera aktuella samhällsfrågor. 

Ikano Bostad är på plats för att prata om utmaningar och möjligheter som det urbana samhället ställer på bostadssektorn och hur vi kan förenkla vardagen för våra kunder. Dels genom att se över omoderna byggregler, men även genom att tänka nytt kring bostaden. År 2016 fokuserar vi därför på två frågor - byggregler och framtidens bostäder.

Förändra byggregler

Vi vill bygga bostäder utifrån människors behov och önskemål. Många av dagens regler är omoderna och gör det svårt att bygga det människor efterfrågar.

BoLabb

Våra föränderliga livsstilar kräver bostäder som kan förändras med livet. Ikano Bostad har genom innovationsprogrammet BoLabb på nära håll studerat hur människor lever och vilka behov och vilka förväntningar som vi har på vårt boende.

Vill du träffa oss i Almedalen?

Vi vill gärna träffa dig! Ikano Bostad är på plats under hela veckan. Vi deltar till exempel i Kungälvs seminarium om social hållbarhet i stadsmiljön den 6 juli kl. 10.30 på Almedalens Hotell, Strandvägen 8. 


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg