2021-01-28 07:15Pressmeddelande

Ekosystemtjänster, mobilitet och energianvändning i centrum när Ikano Bostads kvarter i Västra Hamnen växer fram

Ikano Bostads andra kvarter i Västra Hamnen är nu miljöcertifierat enligt BREEAM.Ikano Bostads andra kvarter i Västra Hamnen är nu miljöcertifierat enligt BREEAM.

I Västra Hamnen bygger Ikano Bostad fyra grönskande kvarter där energianvändning, främjandet av ekosystemtjänster och mobilitetslösningar står i fokus. Totalt ska Ikano Bostad bygga 700 bostäder i området som alla ska miljöcertifieras enligt BREEAM. Redan idag är 330 bostäder certifierade.

- Det är väldigt roligt att vi snart har byggt 700 miljöcertifierade bostäder i Västra Hamnen. De sista inflyttningarna är planerade till 2024. Vi har verkligen fokuserat på att få till mycket grönska som ska främja den biologiska mångfalden på ett bra sätt och att det ska vara enkelt för de boende att göra hållbara vardagsval, berättar Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

I Västra Hamnen står tre av Ikano Bostads fyra kvarter klara och totalt kommer Ikano Bostad att ha byggt 700 bostäder när allt står klart till 2024. Alla kvarter kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM och i januari blev Ikano Bostads andra kvarter i Västra Hamnen certifierat enligt den uppdaterade versionen BREEAM-SE 2017.

- Det är spännande när BREEAM väljs som ett verktyg för hållbart bostadsbyggande. BREEAM har många värden för bostäder så som en god inomhusmiljö, tillgänglighet, ekologiska värden och tillgång till utomhusområden och service samt lösningar för att kunna resa hållbart. Ikano Bostad är en aktör som går i täten och var faktiskt den första fastighetsägaren att registrera ett bostadsprojekt i BREEAM-SE, berättar Sabina Jonestrand, Chef BREEAM & Hållbar infrastruktur, Sweden Green Building Council.

Stort fokus ligger på att skapa grönskande gårdar som främjar både biologisk mångfald och välbefinnande.

Stort fokus ligger på att skapa grönskande gårdar som främjar både biologisk mångfald och välbefinnande

Ambitionerna är höga. Kvarteren präglas av sina parkliknande entréer och innergårdar med mycket fasadgrönska, stora träd och odlingslådor. Alla lägenheter är förberedda för att kunna ha individuell mätning av både el och varmvatten i lägenheterna och det finns solfångare eller solceller på taket. Det finns gott om plats att ställa cykeln och både bil- och cykelpool i alla bostadsrättsföreningar så att det är enkelt att välja bort bilen.

Masthusområdet i Västra Hamnen där Ikano Bostads kvarter ligger är den första stadsdelen i Norden som certifierats enligt BREEAM Communities.Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.