2020-09-17 08:00Pressmeddelande

Förstagångsköparna väljer Ikano Bostad

null

Ikano Bostads vanligaste kund är singel, under 35 år och flyttar hemifrån. En anledning är Ikano Bostads kvadratsmarta bostäder som är en del i arbetet att bygga bostäder för fler. Men önskan finns om att bygga ännu mer kvadratsmart, funktionellt och prisvärt.

- Vi arbetar hela tiden för att bygga så kvadratsmart och med så mycket funktion som möjligt. Våra lägenheter är planerade så att våra kunder kan få en liten tvåa till samma pris som de hade kunnat få en etta hos ett annat byggbolag. Det gör att många unga köpare och förstagångsköpare väljer oss när de ska köpa bostad, säger Anna Hultén, utvecklingschef försäljning på Ikano Bostad.

Idag är yta en bristvara och varje kvadratmeter är värdefull. Att få mycket funktion för pengarna står högt upp på mångas önskelista, men idag går det inte att bygga på det kvadratsmarta sätt som efterfrågas. För att skapa framtidens boende krävs att regelverket för bostadsytor ses över så att de utgår från hur vi lever idag.

- Vi tycker att det är bra att de omoderna byggreglerna ses över. De behöver anpassas efter de behov vi har och hur vi lever idag. Det skulle göra det möjligt att bygga fler bostäder som fler kan ha råd med, avslutar Sverker Andreasson, chef strategisk utveckling på Ikano Bostad.

Under 2019 var 49 procent av Ikano Bostads bostadsrättskunder 35 år eller yngre, vilket kan jämföras med branschens snitt på 39 procent. 15 procent av Ikano Bostads köpare flyttar även hemifrån, något som kan jämföras med branschens genomsnitt på 8 procent.

Mer information om hur Ikano Bostad vill förändra byggreglerna går att läsa här: https://ikanobostad.se/om-oss/omradesutveckling/byggregler/

Kontakta oss gärna för mer information:
Anna Hultén, utvecklingschef försäljning, Ikano Bostad, anna.hulten@ikanobostad.se, 010-330 44 26
Sverker Andreasson, chef strategisk utveckling, Ikano Bostad, sverker.andreasson@ikanobostad.se, 010-330 42 77

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg