2015-03-03 17:04Pressmeddelande

Framtidens bostäder är flexibla

null

Åtta familjer bytte sitt boende och flyttade in i en testlägenhet i området Kirseberg i Malmö. Under två veckor var fick familjerna leva, testa och utvärdera teser och konkreta lösningar kring framtidens boende. Forskningen är ett samarbete mellan Ikano Bostad och IKEA.

Ikano Bostad och IKEA Sverige driver ett forskningsprojekt om framtidens urbana boende. Fler och fler flyttar in till städer och bor på mindre yta. För att ta reda på vilka krav det ställer på framtidens boende utrustades en lägenhet på Kirseberg i Malmö med innovativa lösningar som följer temat flexibilitet. Åtta familjer fick testbo i lägenheten i två veckor var, under 2014.

När bostadsytan krymper måste vi börja återanvända den. Flexibla ytor gjorde det möjligt för testfamiljerna att skilja på privata och sociala aktiviteter.

– Forskningen gör vi för att få en ökad förståelse för hur vi kan förbättra människors vardag genom hållbara lösningar i och runt hemmet, säger Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad.

– Att sätta människan i fokus när vi utforskar nya idéer är viktigt för både IKEA och Ikano Bostad. I det här projektet har familjerna bidragit med insikter vi inte kunnat förutse på egen hand. Det är ovärderligt! säger Mikael Ydholm, forskningschef, IKEA of Sweden.

Detta är ett första steg i ett långsiktigt samarbete.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg