2019-10-29 08:33Pressmeddelande

Genom Hentverkarna är i dag 17 procent av Ikano Bostads snickare kvinnor

null

2017 var bara 1 procent av Sveriges byggnadsarbetare kvinnor. Det tyckte Ikano Bostad var för lite. Så föddes idén till Hentverkarna, Ikano Bostads snickarlärlingsprogram för kvinnor. Tack vare uppstarten av Hentverkarna är idag 17 procent av Ikano Bostads snickare kvinnor.

­ - Vi startade snickarlärlingsprogrammet för att vi var bekymrade över den machokultur som råder i byggsektorn men också för att vi såg ett stort rekryteringsbehov i branschen där vi behövde bredda rekryteringsbasen, säger Mikael Hallengren, produktionschef på Ikano Bostad.

2017 startade Ikano Bostad en rekryteringskampanj för att hitta kvinnor som älskar att snickra men som inte tagit steget att byta bana och göra karriär av sitt intresse. Över 300 kvinnor sökte sig till snickarlärlingsprogrammet. Senare samma höst anställdes 16 kvinnliga snickarlärlingar inom ramen för det som kallas för Hentverkarna.

Idag är 13 av 16 snickarlärlingar kvar på Ikano Bostad. Fördomar som att hantverkaryrket är mycket fysiskt krävande och att tungt jobb bara kan utföras av män har börjat ifrågasättas. Inte bara av Ikano Bostad, utan även av fler aktörer i branschen.

­ - De traditionella egenskaperna som att en snickare måste vara stor och stark, att det råder oföränderlig machokultur och att det inte är något för kvinnor är något som uppstarten av Hentverkarna har förändrat. Det är superkul att fler aktörer i branschen har startat liknande initiativ. Vi måste alla jobba tillsammans för att åstadkomma en förändring, säger Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad.

Enligt snickarna själva är viktiga egenskaper för att vara en bra snickare att man är händig och fungerar bra i grupp. Det krävs också ett genuint intresse för att snickra för att trivas och utvecklas i arbetet. Inte att personen i fråga är man eller väldigt stark.

­ - Det blev tydligt att det krävs en större grupp kvinnor för att synliggöra rådande normer, rutiner och arbetssätt. Ett par exempel som kom upp under första året var till exempel vilka hjälpmedel som finns, används och behövs i arbetet och hur fasta arbetstider påverkar kombinationen familjeliv och arbetsliv, fortsätter Pirjo Unnerstad.

En viktig del inom ramen för Hentverkarna har varit de dialoger som Ikano Bostad har haft kring värderingar och beteende med snickare, snickarlärlingar och tjänstemän samt de lärandeseminarier och genusutbildningar som genomförts med byggarbetsplatsernas platsledning och handledare.

Miljöer och arbetsplatser som är mansdominerade utvecklar ofta en machokultur. En machokultur kännetecknas ofta av status, risktagande och att visa på fysisk styrka. Detta exkluderar många från snickaryrket, inte bara kvinnor. Genom satsningen på Hentverkarna har Ikano Bostad påbörjat arbetet med att skapa ett säkrare yrke, att bryta en negativ machokultur i branschen och att bredda rekryteringsbasen.

­ - Vi tror att arbetet med de här frågorna inte bara kommer att förändra kulturen på byggarbetsplatserna utan att det också kommer att leda till en bredare rekryteringsbas, ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt, avslutar Mikael Hallengren.

I samband med uppstarten av Hentverkarna bjöd Ikano Bostad in forskaren Annika Vänje. Hon har följt snickarlärlingarna under ett år och till hösten publiceras Annika Vänjes forskningsrapport ”Vi får star treatment” som handlar om hur en blandad arbetsplats påverkar byggarbetsplatsen och förändrar normer.

Fakta
Antal sökande: Över 300 stycken
Start: Oktober 2017
Utbildningstid: 5 800 timmar. Cirka 3,5 år
Utbildningsform: Praktisk och teoretisk utbildning
Anställningsform: Under utbildningstiden har deltagarna en heltidsanställning (40 tim/vecka) hos Ikano Bostad enligt Byggnads utbildningsavtal.
Lön: Enligt Byggnads kollektivavtal för utbildning av vuxenlärlingar. Vid utbildningens start är det 65 % av full lön och sedan ökar lönen successivt till fullgjord utbildningstid. Lönen för en fullbetald snickare i Stockholm ligger ungefär på 34 000-37 000 kr i månaden

Läs mer på ikanobostad.se/hentverkarna

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Hallengren, produktionschef, Ikano Bostad, mikael.hallengren@ikanobostad.se, tel.nr 010-330 44 05
Pirjo Unnerstad, Head of HR, Ikano Bostad, pirjo.unnerstad@ikanobostad.se, tel.nr 010-330 44 52

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg