2022-06-23 05:45Pressmeddelande

Grönt ljus för nästa steg i Telestadens utveckling

Skivhusen längs Nynäsvägen, Telestaden FarstaSkivhusen längs Nynäsvägen, Telestaden Farsta

Detaljplanen för den första bostadsetappen i Telestaden, Farstas nya stadsdel som utvecklas av Rikshem och Ikano Bostad, har vunnit laga kraft. Planen omfattar 460 bostäder i de välkända skivhusen längs Nynäsvägen, som tidigare varit Televerkets och Telias kontor. I den före detta matsalen skapas en förskola och skola.

- Vi är väldigt glada över att Telestaden kan fortsätta utvecklas. Det känns bra att de klassiska kontorshusen får nytt liv som attraktiva bostäder. I slutet av 2022 planerar vi att starta arbeten med områdets infrastruktur, för att därefter påbörja byggnation av bostäder, skola och förskola, berättar Telestadens projektchef Per Högdin.

Totalt 2 000 bostäder och en mix av verksamheter

Rikshem och Ikano Bostad förvärvade området 2015 och den detaljplan som nu vunnit laga kraft är den mindre av områdets två detaljplaner. Arbetet med den andra detaljplanen fortgår och totalt ska Telestaden omfatta cirka 2 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Dessutom kommer den nya stadsdelen att erbjuda kontor, skolor, förskolor, idrottshall, äldreboende och kultur.

Under de senaste åren har en rad olika verksamheter flyttat in i områdets lokaler, bland annat Familjebostäder, Flex Fitness, konstnärskollektivet Konstverket, dansstudion Ccap, äldreboendet Attendo Mårbackagatan samt Polismyndigheten.

Modern stadsdel med bevarade kulturvärden

Telestaden har en unik karaktär som präglas av att området under lång tid tillhörde Televerket och senare Telia, som haft sina huvudkontor här.

- Telestaden är en plats med spännande historia och arkitektur. Vi har haft ett nära samarbete med stadsmuseet för att säkerställa att så mycket som möjligt av de kulturhistoriska värdena bevaras, samtidigt som vi utvecklar en modern och varierad stadsdel, säger Per Högdin.

Om Telestaden

Med 2 000 blivande hem är Telestaden i Farsta ett av södra Stockholms största bostadsprojekt, under utveckling av Rikshem och Ikano Bostad. Här skapas en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser, närservice, förskolor och skola.

 

 Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.