2015-01-27 16:59Pressmeddelande

HSB Bostad och Ikano Bostad köper fastighet på Lidingö av Svenska Missionskyrkan

HSB Bostad och Ikano Bostad köper Svenska Missionskyrkans fastighet Missionsskolan 1 i Stockby på Lidingö genom ett gemensamt bolag. Bolaget planerar att utveckla bostadsprojekt för småhus och lägenheter samt förvalta befintliga byggnader.

Missionskolan 1 ligger på centrala Lidingö och fastigheten är på ca 6 ha. På fastigheten finns skolbyggnader, två bostadshus och ett kapell.

– I Missionsskolans lokaler har många av frikyrkans framträdande pastorer, missionärer och diakoner utbildats och formats i sin tro. Nu samlas både teologisk högskoleutbildning och våra stockholmsbaserade folkhögskoleutbildningar till ett gemensamt campus i Bromma, säger Bertil Svensson på Svenska Missionskyrkan.

– Läget är mycket efterfrågat av våra medlemmar och vi är glada för möjligheten att i samarbete med Ikano Bostad och Lidingö stad, bereda riktigt bra bostäder, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm.

– Vi ser framemot att med HSB och Lidingö stad vara med och utveckla ett nytt bostadsområde och att få erbjuda våra första kvadratsmarta lägenheter på Lidingö, säger Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad.
Köpeskillingen är på 62 MSEK. En tilläggsköpeskilling kan komma att utgå när ny detaljplan medger bostadsbyggnation.

Kontakta gärna:

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg