2024-05-22 05:30Pressmeddelande

Ikano Bostad blir partner till Berättarministeriet i Hagsätra

Berättarministeriet inspirerar unga till att läsa och skriva. Berättarministeriet inspirerar unga till att läsa och skriva.

Ikano Bostad stödjer Berättarministeriets arbete i Hagsätra för att minska segregationens negativa konsekvenser och inspirera unga till att skriva och läsa. Partnerskapet ligger i linje med Ikano Bostads övriga satsningar i området att stötta barn och unga till arbete och meningsfull fritid.

–   Vi har ägt och förvaltat bostäder i Hagsätra sedan 2005 och driver flera olika initiativ för att stötta barn och ungdomar i området. Därför är vi glada att bli partner till Berättarministeriet och stötta deras viktiga arbete i Hagsätra med att inspirera unga till att skriva och läsa, säger Stefan Hager, förvaltningschef Stockholm Ikano Bostad.

Ikano Bostad har under många år haft ett samarbete med Hagsätraskolan och är sedan knappt tio år tillbaka huvudpartner till Stiftelsen Läxhjälpen. Partnerskapet till Berättarministeriet blir ytterligare en pusselbit för att minska segregationens negativa effekter på barns skolgång.

–   Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättningar att aktivt delta i samhällslivet. Vi är glada över att Ikano Bostad delar vårt engagemang och nu har ingått som partner till vår verksamhet, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare på Berättarministeriet.

Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare på Berättarministeriet.

Dilsa Demirbag-Sten är generalsekreterare på Berättarministeriet.

Bostadssegregationen har väldokumenterade negativa konsekvenser på barns skolgång. I områden med högt socioekonomiskt index är behörigheten till gymnasiet långt lägre än riksgenomsnittet, vilket skapar en känsla av maktlöshet och utanförskap. Berättarministeriet arbetar för att vända denna utveckling genom att stärka och stödja lärarnas professionsutövning, inspirera barn och unga att erövra det skrivna ordet, och ge dem tillgång till engagerade vuxna utöver lärare och föräldrar. Alla skolprogram är ämnesövergripande och följer läroplanen.

–   I Rågsved och Hagsätra har vi gjort våra största sociala satsningar i nära samarbete med lokalt näringsliv, skola, polis, stadsdelsförvaltningen och den lokala idrottsföreningen. Som bostadsbolag har vi möjlighet att ta ett samhällsansvar och göra satsningar för att fler ska bli inkluderade i samhället. Det är lönsamt både för oss, individen och samhället i stort, avslutar Stefan Hager.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och fem vårdboenden samt har cirka 850 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg