2016-10-12 15:00Pressmeddelande

Ikano Bostad börjar bygga småhus

null

Ikano Bostad breddar sitt bostadserbjudande och börjar bygga urbana småhus. Det är ett boende som är anpassat till dagens och framtidens sätt att leva. Satsningen på småhus gör att Ikano Bostad kan ta ett ännu större helhetsgrepp som stadsdelsutvecklare.

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Urbaniseringen innebär att vi bor allt tätare vilket gör att alla ytor i staden behöver tas tillvara.

Genom att erbjuda fler boendeformer och en blandad bebyggelse kan Ikano Bostad ta ett helhetsgrepp när det gäller hållbar stadsutveckling. Genom att bygga småhus blir det också möjligt att utveckla bostäder på platser där större flerbostadshus är svåra att bygga.

Ikano Bostad utgår alltid från närheten till stadens utbud och servicefunktioner i sitt bostadserbjudande. På så sätt bidrar Ikano Bostads småhus till smart stadsdelsutveckling där fler människor får möjlighet till en bättre vardag. Först ut är radhus i Vikhem i Staffanstorp och Elinegård i Malmö.

- Vi vill öka möjligheten för fler att kunna bo nära staden och få plats att leva. Med våra småhus blir det möjligt att kombinera stadens puls med den egna gräsplätten och få ett fungerande vardagsliv, säger Christian Dahlman, Bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

Småhusen byggs, precis som alla Ikano Bostads bostäder, med fokus på delningsekonomi, hållbarhet och gemenskap, som exempelvis bilpool och solceller. Säljstart för Ikano Bostads urbana småhus är planerad till första kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Dahlman, Bostadsutvecklingschef Ikano Bostad, christian.dahlman@ikano.se, tel 072-742 67 02

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg