2022-01-25 12:30Pressmeddelande

Ikano Bostad bygger 100 seniora hyresrätter i Örby

Ikano Bostads koncept för seniora hyresrätter riktar sig till personer som är 65 år eller äldre.  Foto: Magnus GrubbIkano Bostads koncept för seniora hyresrätter riktar sig till personer som är 65 år eller äldre. Foto: Magnus Grubb

Längs med Örbyleden mellan Stureby och Örby i södra Stockholm har Ikano Bostad fått en markanvisning för att bygga 100 seniora hyresrätter. Det kommer att bli ett grönskande kvarter med fokus på utökad service, gemenskap och aktiviteter för de som kommit lite längre i livet.

- Det bor cirka 50 000 personer över 65 år i södra Stockholm. Så det är väldigt roligt att vi har fått den här markanvisningen med möjlighet att bygga ett helt kvarter med seniora hyresrätter på så bra läge här i Örby, säger Mikael Berg, fastighetsutvecklingschef på Ikano Bostad.

Den obebyggda delen av Örbyleden ska få ett nytt centrum med bostäder, arbetsplatser och verksamheter. Här har Ikano Bostad fått en markanvisning för att bygga ett grönskande kvarter med 100 seniora hyresrätter.

Målet är att skapa ett tryggt bostadskvarter med prisvärda bostäder för de många äldre. Det kommer att finnas bra förutsättningar för gemenskap och umgänge både inne och ute. Utöver det kommer det även att finnas en digital plattform som sänker tröskeln för att komma i kontakt och lära känna sina grannar.  

På plats i huset kommer det att finnas en värd som kan hjälpa till att stötta i vardagen och som håller i husets gemensamma aktiviteter. Det kommer även finnas möjlighet till extern hjälp som sjuksköterska och hemtjänst.

- För oss är det viktigt att det ska vara möjligt att bo kvar i samma bostadsområde även när bostadsbehovet ändras. Vårt koncept för seniora hyresrätter är utvecklat för att kunna erbjuda ett tryggt och stimulerande bostadsalternativ för de som kommit lite längre i livet, säger Mikael Berg.

Bostäderna riktar sig till personer som är 65 år eller äldre och som har behov av en mer tillgänglig och anpassad bostad med tillgång till stöd och service i vardagen. Ikano Bostad kommer fortsätta att långsiktigt äga och förvalta hyresrätterna som en del av sitt fastighetsbestånd på cirka 3 000 bostäder i södra Stockholm.

Källa statistik: soderort.pdf (start.stockholm)Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.