2019-09-26 08:48Pressmeddelande

Ikano Bostad bygger bostäder i Täby kommun

null

Den 1 oktober tillträder Ikano Bostad en fastighet i Hägernäs strand i Täby kommun. Detaljplanearbetet har precis påbörjats och Ikano Bostad planerar att börja bygga 2022. 

Den förvärvade fastigheten ligger i Hägernäs Strand i Täby kommun norr om Stockholm. Idag består fastigheten av industrilokaler och kontor som i huvudsak kommer att utvecklas till bostäder. En kulturhistoriskt intressant byggnad kommer att utredas för bevarande och framtida användning.

­ - Området har ett bra läge i Hägernäs strand och ligger i nära anslutning till vattnet. Det är nära till bra kommunikationer in till city och Täby centrum. Det ska bli väldigt roligt att sätta igång och jobba med det här projektet, säger Gerd Comstedt, projektutvecklare på Ikano Bostad.

Ikano Bostad förvärvade fastigheten i början av juli. Arbetet med detaljplanen är påbörjat och beräknas pågå cirka 1,5 år framåt.

Kontakta oss gärna för mer information:
Gerd Comstedt, projektutvecklare, Ikano Bostad, gerd.comstedt@ikanobostad.se, tel 010-330 41 76

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg