2023-11-23 07:00Pressmeddelande

Ikano Bostad certifieras som Proaktiv Arbetsplats för att bekämpa alkohol- och drogrelaterade problem

Pirjo Unnerstad från Ikano Bostad tar emot certifieringen som Proaktiv Arbetsplats av Anatoli Garcia från Ljung och Sjöberg.Pirjo Unnerstad från Ikano Bostad tar emot certifieringen som Proaktiv Arbetsplats av Anatoli Garcia från Ljung och Sjöberg.

Alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatser är ett växande samhällsproblem. Ikano Bostad är en av de fyra första bolagen i Sverige som tar steget att certifiera sig som en Proaktiv Arbetsplats i kampen mot alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatser. Certifieringen, som utfärdas av Ljung och Sjöberg, är ett bevis att Ikano Bostad arbetar systematiskt, proaktivt och långsiktigt och visar på värdet av att förena affärsmässighet med medmänsklighet.

–   Ju tidigare det upptäcks att en medarbetare har alkohol- eller drogproblem, desto större är chansen att det är villiga att ta emot hjälp. Inom vår bransch finns dessutom många riskmoment vilket innebär att vi alltid behöver säkerställa att vi har trygga och säkra arbetsplatser. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och här är alla vinnare", säger Pirjo Unnerstad, Head of HR and Communication på Ikano Bostad.

Enligt Folkhälsomyndigheten har cirka 16 procent av den arbetsföra befolkningen i Sverige ett riskbruk av alkohol. Det påverkar inte bara individerna och deras familjer negativt, utan har även en påverkan på våra arbetsplatser och medför en rad utmaningar såsom sjukfrånvaro, produktionsbortfall, misstag, kvalitetsbrister och olyckor. 

Riskbruk och missbruk är mångfacetterat och den digitala utvecklingen har gjort det enklare att skaffa droger. Droger används dessutom i högre grad dygnet runt jämfört med alkohol. Karolinska Universitetslaboratoriet, Sveriges största laboratorium, har bekräftat den ökande användningen av narkotika på arbetsplatser. År 2021 visade i snitt 1 av 20 drogtester som utfördes på arbetsplatser positivt för narkotika, vilket innebar en ökning med över 100 procent sedan 2010.

–   Vi uppmanar alla arbetsgivare att agera och bli en del av lösningen. En certifierad Proaktiv Arbetsplats innefattar ett systematiskt arbetssätt, låga trösklar för chefer och medarbetare att agera, arbetsplatstester och löpande kompetensutveckling. Vi är väldigt glada att Ikano Bostad har valt att satsa på detta och ser att många följer efter. Arbetsgivare har idag möjligheten att skydda verksamheten, sina medarbetare och förändra liv", säger Sarah Linderoth, vd på Ljung och Sjöberg.  

Ikano Bostad är en av de första företagen som har genomgått certifieringen som en Proaktiv Arbetsplats, och de har visat att det går att förena affärsmässighet med medmänsklighet. Genom att agera tidigt och aktivt skapa en stödjande arbetsmiljö, tar de ett steg mot att göra arbetsplatserna säkrare och mer hållbara.

–   Det har varit lärorikt och utvecklande att arbeta tillsammans med Ljung och Sjöberg kring de här frågorna. Vi som företag kan bidra positivt till samhället och jag är övertygad om att det här är något som gynnar både oss som företag och våra anställda. Genom att skapa en kultur där vi bryr oss om varandra kan vi tillsammans rädda liv, avslutar Pirjo Unnerstad.

 

 

 

 

Fakta om certifieringen
Ljung och Sjöbergs certifiering innebär i korthet:

  • Ett systematiskt och långsiktigt arbetssätt
  • Låga trösklar för chefer och medarbetare att agera
  • Arbetsplatstester som ett aktivt skydd mot droger
  • Löpande kompetensutveckling för HR / Chef / Medarbetare

Ljung och Sjöberg har i samarbete med sina mest framgångsrika kunder sett vilka faktorer som ger absolut störst effekt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö med mindre alkohol och drogproblem över tid.

Med detta arbetssätt och dessa åtgärder etablerades “Proaktiv Arbetsplats”. Detta för att ge ett tydligt mål för arbetsgivare som vill uppnå samma effekt och genom certifieringen även ge ett bevis på det hårda och kontinuerliga arbete som krävs för att uppnå detta.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och sju vårdboenden samt har cirka 1 600 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Pirjo Unnerstad
Head of HR and Communication
Pirjo Unnerstad