2023-03-15 05:00Pressmeddelande

Ikano Bostad först i Sverige med industriella och mobila solscellsmoduler för byggbodar

Enkelt att montera på byggbodens tak och lyfta av och på med vanlig lyftkran.Enkelt att montera på byggbodens tak och lyfta av och på med vanlig lyftkran.

Tillsammans med solenergiföretaget Watts2You har Ikano Bostad tagit fram robusta och stapelbara solcellsmoduler optimerade för byggbodar. Solcellsmodulerna är de första i sitt slag i Sverige och varje modul har kapacitet att producera cirka 4 000 kWh per år.

˗ Användningen av solceller på byggarbetsplatser är inget nytt men att kunna återanvända och flytta solcellerna mellan byggarbetsplatserna med trettioårs garanti är unikt. Det här är en långsiktig lösning på riktigt, säger Mikael Hallengren, Produktionschef på Ikano Bostad.

Lösningen är den första i sitt slag i Sverige. Arbetet har pågått under en längre tid och intensifierades under 2022 tillsammans med solenergiföretaget Watts2You.

Solcellsmodulerna är de första i sitt slag i Sverige och varje modul har kapacitet att producera cirka 4 000 kWh per år.

Varje modul har kapacitet att producera cirka 4 000 kWh per år.

˗ Genom vårt samarbete visar Ikano Bostad vägen till att göra även byggetableringsprocessen grönare och mer energieffektiv. Samarbetet med Ikano Bostad har varit mycket värdefullt då deras djupa kunskap av byggetablering hjälpt oss att utveckla en industriell lösning som både är enkel att transportera, driftsätta och förvara, säger Nicklas Lundin, VD på Watts2You

Tillsammans har bolagen tagit fram en solcellsanläggningsmodul som är robust, stapelbar och med trettioårs garanti. I slutet på februari installerades de tre första enheterna på Ikano Bostads byggbodar i Elinegård i Malmö. Tillsammans har de kapacitet att producera 12 000 kWh per år.

˗ Egen energiproduktion på byggarbetsplatserna är ett viktigt steg på vägen för att nå vårt mål att bli klimatneutrala till år 2030. Att köpa in solceller som inte går att flytta mellan byggbodarna var inget alternativ. Då föddes idén internt om solcellsmoduler som enkelt går att flytta, säger Mikael Hallengren, produktionschef på Ikano Bostad.

Solcellerna producerar cirka 4 000 kWh per modul och år och sitter på en stapelbar ram som kan justeras efter väderstrecken. Den robusta konstruktionen gör att solcellerna går att skicka vidare till nästa byggarbetsplats när bygget är klart.

Fakta

  • En solcellsmodul med 11 paneler producerar cirka 4 000 kWh per år
  • Solcellsmodulernas konstruktion gör att de går att stapla och skicka mellan byggarbetsplatserna
  • Enkelt att montera på byggbodens tak och lyfta av och på med vanlig lyftkran
  • Kopplas in på befintligt elnät
  • Överskott av producerad energi säljs tillbaka ut på elnätet
  • Bibehållen trettioårig garanti även efter flytt



Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 700 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 700 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Mikael Hallengren
Produktionschef
Mikael Hallengren