2021-12-01 07:00Pressmeddelande

Ikano Bostad förvärvar fastighet i Kviberg i Göteborg

Ikano Bostad har förvärvat en fastighet i Göteborg med möjlighet att bygga cirka 90 bostäder med planerad start under 2023. Ikano Bostad har förvärvat en fastighet i Göteborg med möjlighet att bygga cirka 90 bostäder med planerad start under 2023.

Ikano Bostad har förvärvat en fastighet från NREP med möjlighet att bygga cirka 90 bostäder. Fastigheten ligger i det tidigare regementsområdet Kviberg som utvecklas till en ny attraktiv stadsdel med bostäder, närservice och fokus på rekreation och idrott.

­- Vi är väldigt glada över att ha förvärvat en fastighet med så bra läge i Kviberg Kaserner. Fastigheten ligger mitt bland de gamla, välbevarade kasernbyggnaderna. Något som vi kommer ta vara på i gestaltningen av husen, säger Katarina Widén Allansson, regionchef väst på Ikano Bostad.

De senaste femton åren har Kviberg genomgått en omvandling från tidigare regementsområde till en naturnära och levande stadsdel med bostäder, närservice och stort utbud av rekreation och idrott. Ikano Bostads fastighet ligger i ett av de sista utvecklingsområdena och byggnationen är planerad att starta under 2023. Fastigheten möjliggör byggnationen av cirka 90 bostäder som även kommer att Svanenmärkas.

Utvecklingen av bostäderna kommer att följa Ikano Bostads färdplan för att bli klimatneutrala till år 2030. Med hjälp av klimatberäkningar kommer Ikano Bostad att titta på vilka åtgärder och produkt- och materialval som behöver göras för att klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt genom hela livscykeln.

- Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Men genom att använda oss av klimatberäkningar som grund kan vi göra mer medvetna val och hitta lösningarna med lägre klimatpåverkan i varje bostadsprojekt säger Katarina Widén Allansson.

Ikano Bostad tillträdde fastigheten den 30 november.Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Katarina Widén Allansson
Regionchef väst
Katarina Widén Allansson