2015-12-03 17:38Pressmeddelande

Ikano Bostad har förvärvat 500 nya byggrätter i centrala Uppsala

null

Ikano Bostad har förvärvat cirka 500 nya byggrätter i området Kungsängen i centrala Uppsala, för att tillsammans med Besqab bygga cirka 1 000 nya bostäder. Samtidigt har Ikano Bostad träffat en överenskommelse med Besqab avseende att sälja cirka 150-200 byggrätter i Årstaberg i Stockholm.

Kungsängen är i dag ett industriområde som ligger centralt i Uppsala, nära Fyrisån och centralstationen. Nu påbörjas ett detaljplanearbete för att utveckla en tät och varierad stadsbebyggelse.
- Vi är glada att få utveckla en attraktiv och hållbar stadsdel i ett av Uppsalas absolut bästa lägen och långsiktigt fortsätta vara med och bidra till Uppsalas utveckling, säger Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad. Besqab är dessutom ett bostadsutvecklingsföretag i framkant som vi ser fram emot att arbeta tillsammans med.

- Det här är en möjlighet att vidga stadskärnan, förlänga åstråket och skapa nya mötesplatser i bästa solläge för Uppsalaborna. Samtidigt får vi nya bostäder och verksamhetslokaler i en miljö som lär bli mycket attraktiv och som tillför nya värden till Kungsängen och staden i stort, säger Erik Pelling, kommunalråd och ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Planarbete beräknas starta 2016.

Ladda ner

151203 Ikano Bostad har förvärvat 500 nya byggrätter i centrala Uppsala.pdf

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg