2016-11-01 08:00Pressmeddelande

Ikano Bostad köper fastighet i Lund

Ikano Bostad förvärvar fastigheten Smörkärnan 1 i Lund. Fastigheten ligger i utbyggnadsområdet Öresundsvägen i Lund. Målet är att bygga ca 350 lägenheter. Fastigheten ingår i första etappen av området som kommer att innehålla en blandad stad med upp mot 3 500 bostäder, förskola, skola och verksamheter.

- Vi vill vara med och skapa levande stadsdelar. Vi försöker tänka om och tänka nytt och gör sociala insatser som bidrar till att skapa bostadsområden där människor trivs och vill bo. Att nu få möjlighet att göra det i Lund som är en prioriterad stad för oss känns väldigt bra, säger Robert Jaaniste vd Ikano Bostad.

Just nu pågår ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen längs Öresundvägen i Västra Lund. Om allt går som önskat så planeras byggstart till hösten 2018.

- Här vill vi samarbeta med kommunen och övriga byggherrar. Genom att bygga med blandade upplåtelseformer bidrar vi till en hållbar stadsutveckling. Öresundsvägen som är ett citynära område är vi glada över att få vara med och utveckla, säger Christian Dahlman, Bostadsutvecklingschef på Ikano Bostad.

Ikano Bostad finns sedan tidigare i Lund som fastighetsägare och förvaltare utav 120 lägenheter och har fler nyproduktionsprojekt på gång i kommunen. Till våren kommer de att starta 89 hyresrätter i Brunnshög.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Dahlman, Bostadsutvecklingschef Ikano Bostad, christian.dahlman@ikano.se, tel 072-742 67 02

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg