2016-04-29 08:00Pressmeddelande

Ikano Bostad och HSB Bostad säljer byggrätter i Norrtälje till OBOS Mark

Villamarken Exploatering i Stockholm AB, ett bolag som ägs av Ikano Bostad och HSB Bostad, säljer ett åttiotal byggrätter för radhus på Björnö i Norrtälje kommun.

Det aktuella området ligger nära centrala Norrtälje, i direkt anslutning till kommunens skidbacke och med viss utsikt över Kvisthamraviken.

- Björnö är ett spännande utvecklingsområde som på sikt kommer bli en ny levande stadsdel med bostäder och skola. I den första detaljplanen har vi sålt ett femtiotal tomter till privatkunder och genom den här affären kan vi öppna området för utbyggnad ytterligare. Det är därför glädjande att vi ser ett starkt intresse för Björnö även från andra exploatörer, säger Christian Dahlman, styrelseordförande i Villamarken Exploatering i Stockholm AB.

Köpare är OBOS Mark AB som tillträder marken omgående.

För mer information, vänligen kontakta
Christian Dahlman, Styrelseordförande i Villamarken Exploatering i Stockholm AB,
Tel: 010-330 44 19, E-post: christian.dahlman@ikano.se

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg