2016-06-09 10:30Pressmeddelande

Ikano Bostad och Rikshem utvecklar Telestaden

null

Ikano Bostad och Rikshem utvecklar 3 000 nya bostäder i Farsta. På det kontorsområde som Telia nu lämnar kommer företagen att utveckla Telestaden, en attraktiv levande stadsdel med såväl bostäder som närservice och arbetsplatser.

Stockholms stads stadsbyggnadsnämnd beslutade tidigare i år att inleda detaljplanearbete för det område i Farsta (Burmanstorp 1) som ägs av Ikano Bostad och Rikshem och som hittills bestått av kontor för Telia. I beslutet ingår även kommunalt anslutande mark.

Ikano Bostads och Rikshems vision är att på egen mark utveckla 3 000 nya bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Planområdet är cirka 200 000 kvadratmeter, eller cirka 30 fotbollsplaner stort, och tanken är att bygga en levande och hållbar stadsdel.

Telestaden har ett mycket bra läge nära såväl kommunikationer som handel, grönområden och vatten. Området är en viktig del i Tyngdunkt Farsta, Stockholm stads största exploateringsprojekt för söderort.

– Det är en stor tillgång för Farstaborna att området öppnas upp och att Farsta knyts närmare till Drevviken. Det bidrar till ett mer sammanhängande och tillgängligt Farsta, säger Maria Tognolina projektledare Stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Förutsatt att detaljplaneprocessen går enligt plan kommer Rikshem och Ikano Bostad att påbörja bostadsproduktion 2018 med första inflyttning 2019. Plansamråd beräknas ske fjärde kvartalet 2016.

Läs mer på: www.telestaden.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Dahlman, bostadsutvecklingschef Ikano Bostad, 010-330 44 19, christian.dahlman@ikano.se

Jennie Wolmestad, kommunikationschef Rikshem, 070-687 18 57, jennie.wolmestad@rikshem.se

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg