2022-06-29 06:06Pressmeddelande

Ikano Bostad stärker sitt erbjudande i Göteborg med förvärv av hyresfastigheter

Ikano Bostad stärker sin närvaro i Göteborg med förvärvet av drygt 600 lägenheter. Ikano Bostad stärker sin närvaro i Göteborg med förvärvet av drygt 600 lägenheter. Fotograf: Robin Ottosson

Ikano Bostad etablerade sig i Göteborgsregionen 2015 med nyproduktion av bostäder. Nu stärker Ikano Bostad sitt erbjudande på marknaden med hyresrätter genom förvärvet av drygt 600 lägenheter.

˗ Med förvärvet stärker vi vår långsiktiga satsning i regionen. Det känns väldigt roligt att vi nu genom förvärvet breddar vår verksamhet i Göteborg med långsiktigt fastighetsägande och förvaltning, säger Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad.

De drygt 600 hyreslägenheterna som är belägna i Göteborg och Partille förvärvas av Wallenstam AB.

– Det är trevligt att få lämna stafettpinnen vidare till en bra förvaltare som borgar för både kvalitet och långsiktighet för våra kunder även i fortsättningen, säger Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB.

Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB och Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad.

Hans Wallenstam, vd Wallenstam AB och Robert Jaaniste, vd Ikano Bostad.

Ikano Bostad etablerade sig i Göteborg 2015 och har sedan dess utvecklat och byggt drygt 300 bostäder i regionen och har pågående projekt i olika skeden i bland annat Göteborg, Partille, Kungälv och Mölndal.

Idag äger och förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter i Stockholm, Västerås och Malmö. I slutet av förra året breddade Ikano Bostad även sitt erbjudande till att innehålla nyproducerade hyresrätter i Köpenhamn.

˗ För oss är fastighetsägande och förvaltning ett åtagande som inte bara handlar om att garantera en välskött inre och yttre miljö. Det handlar minst lika mycket om omsorg om bostadsområdet och att hyresgästerna trivs, säger Christian Mariager, fastighetschef på Ikano Bostad.

Ikano Bostad förvärvar drygt 600 hyreslägenheter i Göteborg och Partille av Wallenstam AB.

Ikano Bostad förvärvar drygt 600 hyreslägenheter i Göteborg och Partille av Wallenstam AB. Fotograf: Robin Ottosson

I samband med förvärvet har Ikano Bostad träffat en överenskommelse med Wallenstam AB om att sälja byggrätter som avser cirka 350 lägenheter och lokalytor i form av bland annat två förskolor i Årstaberg i Stockholm. Ikano Bostad har arbetat med detaljplanen för Årstaberg och hittills byggt cirka 230 bostäder och har ytterligare 320 i produktion.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Christian Mariager
Fastighetschef
Christian Mariager