2016-03-31 17:00Pressmeddelande

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Årsredovisning 2015

null

Ikano Bostad Stockholm Holdings årsredovisning 2015 finns nu att ladda ned från Ikano Bostads webbplats.

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter
Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

Ikano Bostad Stockholm Holding är ett fastighetsbolag som äger och utvecklar hyresrätter i Stockholm. Fastigheternas värde uppgick till 3,7 miljarder kronor och hyresvärdet på årsbasis var 276 miljoner kronor per den 31 december 2015. Ikano Bostad Stockholm Holding har ett noterat skuldebrev på Nasdaq Stockholm.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg