2018-08-15 15:39Pressmeddelande

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

null

  • Hyresintäkterna ökade med 2,7 % (4,1 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt och omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 146,7 mkr (142,9 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,9 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 66,1 mkr (61,0 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 125,2 mkr (296,2 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 2,2 mkr (2,1 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 132,1 mkr (258,9 mkr).

För mer information kontakta:

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad

Tel: +46 703 74 42 85

roger.johansson@ikanobostad.se

www.ikanobostad.se

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 2 200 bostadsrätter, hyresrätter och småhus i produktion samt förvaltar 6 200 hyreslägenheter och 263 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg