2017-11-15 14:23Pressmeddelande

​Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ): delårsrapport 1 januari-30 september 2017

null

  • Hyresintäkterna ökade med 3,4 % (3,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt, ökning av förvaltad yta samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 214,7 mkr (207,5 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,8 % (0,7 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 100,4 mkr (95,9 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 306,4 mkr (341,2 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 3,4 mkr (-4,0 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 289,7 mkr (304,2 mkr).

För mer information, vänligen kontakta:

Roger Johansson, CFO, Ikano Bostad
Tel: +46 703 74 42 85
roger.johansson@ikanobostad.se

För mer information se ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2017.

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1300 bostäder under produktion samt förvaltar 6000 hyreslägenheter och 500 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg