2016-08-15 14:00Pressmeddelande

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 juni 2016

null

  • Hyresintäkterna ökade med 2,5 % (4,8 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och intäkterna uppgick till 137,3 mkr (133,9 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0 % (1,0 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 59,5 mkr (59,0 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 167,3 mkr (116,5 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 4,5 % (3,5 %). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,7 mkr (-1,5 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 151,2 mkr (108,5 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter jämfört med föregående år.


För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter
Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

Läs mer på ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 augusti 2016.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg