2019-11-25 09:00Pressmeddelande

Ikano Bostad utökar arbetet med att hjälpa unga ut i arbetslivet

null

2014 startade Ikano Bostad Ikano Akademin i Hagsätra i Stockholm. Sedan starten har Ikano Bostad hjälpt unga vuxna utanför arbetsmarknaden ut i arbetslivet eller inspirerat dem till att börja studera. Under våren startades Ikano Akademin upp även i Västerås. 

– Sedan starten 2014 har 46 unga vuxna deltagit i Ikano Akademin här i Stockholm. 44 av dem har efter det fått jobb eller valt att börja plugga. Jag är glad över att vi nu även startat upp Ikano Akademin i Västerås och att vi redan första året fått ut fem av sju unga i arbete, berättar Christian Mariager, Fastighetschef på Ikano Bostad.

Ikano Akademin startade i Hagsätra i Stockholm 2014 och riktar sig till unga vuxna mellan 18 till 29 år som bor i de bostadsområden där Ikano Bostad är verksamma. Fokus ligger på medarbetarskap, vilket innebär allt från värderingar till vikten av att komma i tid och göra det lilla extra.

Handledarna är Ikano Bostad-anställda och jobbar till vardags även som fastighetsskötare, förvaltare och trädgårdsmästare. Ikano Akademin finansieras helt av Ikano Bostad. Under åren har Ikano Akademin tagit över arbetsuppgifter som tidigare utfördes av entreprenörer som till exempel markskötsel. Idag är Ikano Akademin i Hagsätra helt konstadsneutralt.

Under 2019 har Ikano Akademin växt och finns sedan i maj i år även i Västerås. Totalt kommer sexton unga vuxna att ha genomgått Ikano Akademien under 2019. Nio från Ikano Akademin i Hagsätra och sju från Ikano Akademin i Västerås. Under året har Ikano Bostad också påbörjat arbetet med att systematisera och validera metodiken som Ikano Akademin bygger på med hjälp av OCN-metoden. Valideringen innebär att man säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område.

– Med fem års erfarenhet har vi nu valt att ta nästa steg och validera akademideltagarna enligt OCN-metoden. Det kommer att ge deltagarna en ytterligare skjuts för att förverkliga sina framtidsplaner. Vi vill också dela med oss av kunskapen till andra aktörer som är intresserade av att göra något liknande. Tillsammans kan vi som företag bidra till att minska utanförskapet. Vi vet efter fem år att det här fungerar, fortsätter Christian Mariager.

Sedan starten har kundnöjdheten med avseende på markskötsel och trygghet ökat betydligt i de bostadsområden där Ikano Akademin är verksamma.

Se när Ikano Akademin närvarade på Järvaveckan:
https://www.youtube.com/watch?v=9X8CwrvRdSE#action=share

För mer information, kontakta gärna:
Christian Mariager, Fastighetschef, Ikano Bostad, 0702-68 30 62

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg