2020-06-25 08:10Pressmeddelande

Ikano Bostad utvecklar en ny stadsdel på Limhamn efter ambitiöst hållbarhetsprogram

null

Vid kanten av Limhamns Kalkbrott börjar den nya stadsdelen Elinegård att ta form. Cirka 1 000 bostäder, den nya Elinelundsskolan och en förskola är redan på plats. I förra veckan antogs detaljplanen för områdets fortsatta utveckling med ytterligare 800 bostäder som kommer att utvecklas enligt ett ambitiöst hållbarhetsprogram.

– Med detaljplanen för andra etappen av Elinelunds gård kan vi på ett hållbart sätt bygga vidare på den redan påbörjade stadsdelen öster om Limhamns kalkbrott. Bebyggelsen ska utgå från områdets kvaliteter såsom höga naturvärden, småskalighet i intilliggande kolonistugeområde och närhet till goda kommunikationer. Det kommer att vara ett alternativ för den som både vill bo naturnära och nära staden, säger stadsbyggnadskontorets planchef Anna Holmqvist. 

Ambitionerna i hållbarhetsprogrammet och för Elinegårds fortsatta utveckling är höga. Detaljplanen för området antogs i förra veckan och till hösten 2021 startar byggnationen av 800 bostäder fördelat på tio kvarter. När allt står klart kommer Elinegård att vara ett grönskande område med stort miljö- och klimatfokus, goda möjligheter till gemenskap och möten i vardagen och där det kommer att vara enkelt att välja bort bilen.

Mitt i området kommer ett mobilitetshus att byggas som kommer att bli Elinegårds mittpunkt. Där kommer det att finnas en bil- och cykelpool, cykelverkstad och större delen av områdets parkeringsplatser. I mobilitetshuset kommer det även att finnas lokaler som kan användas av de boende i området för till exempel arbetsplatser, läxläsning eller till hobbyverksamhet.

– Vi vill skapa en stadsdel att längta hem till där det är enkelt att leva modernt och hållbart i vardagen. Genom att samla mycket av parkeringen i mobilitetshuset kommer Elinegård att bli ett lugnt och tryggt område där cykel- och gångtrafiken får större utrymme än bilarna. I hållbarhetsprogrammet har vi fokuserat på att skapa ett grönt område som tar tillvara på områdets historia och rika växt- och naturliv. Det kommer även att synas på fasader och gårdar, säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

Hållbarhetsprogrammet har tagits fram med hjälp av Citylab Action som är en metod för hållbar stadsutveckling och kommer att certifieras. En viktig del i hållbarhetsprogrammet är att utbilda och kommunicera kring hållbarhet och vad som händer på platsen. Under tiden som utvecklingen av området pågår kommer det att finnas skyltar längs en förutbestämd bana med information om hållbarhetsarbetet och hur området stöttar FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Kontakta oss gärna för mer information:
Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst, Ikano Bostad, maria.hagman@ikanobostad.se, 076-31 68 591

Ikano Bostad i Elinegård
Ikano Bostad har utvecklat Elinegård sedan 2014. Områdets första del har utvecklats tillsammans med ett par andra byggherrar och kommer att bestå av cirka 1 800 bostäder när allt står klart.

2019 öppnade den nya Elinelundsskolan med klasserna F-9 och Tröskans förskola och ytterligare en förskola är planerad.

Etapp 2 kommer att utvecklas enligt hållbarhetsprogrammet. För utvecklingen av området har även ett grönt gestaltningsprogram tagits fram tillsammans med bland annat ekologer för att säkerställa att området utvecklas så miljövänligt som möjligt. Etapp 2 är planerat för 800 bostäder med planerad byggstart under fjärde kvartalet 2021.

Totalt ska här byggas cirka 2 600 bostäder fördelat på två etapper. Hela området kommer att stå klart 2030.

Om mobilitetshuset
Mobilitetshuset kommer att ligga mitt i Elinegård och kommer att vara en samlingspunkt för hela Elinegård. Bottenvåningen kommer att utgöras av ett transparent kvarter med högt i tak och mycket växtlighet. Här kommer majoriteten av områdets parkeringsplatser att finnas samt bil- och cykepool som kommer att vara tillgängligt för alla. Utöver det kommer det att finnas gemensamma ytor för till exempel co-working, läxläsning, snickeri- och målarverkstad, festlokal och återbruksrum. Byggnationen av mobilitetshuset är planerat till 2022 och inflyttningen är beräknad till 2023.

Om Citylab
Området kommer att utvecklas utifrån Citylab Action som är det första certifieringssystemet för hållbar stadsdelsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Citylab har utvecklats av Sweden Green Builing Council (SGBC) tillsammans med ett antal aktörer. Syftet med Citylabs process är att det ska underlätta en hållbar stadsdelsutveckling och att stadsdelar utvecklas och planeras med hänsyn till nationella hållbarhetsmål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. 

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg