2019-11-12 13:37Pressmeddelande

Ikano Bostad vinner Unionens jämställdhetspris Guldstegen 2019

null

Idag tog Ikano Bostads Head of HR Pirjo Unnerstad emot Unionens jämställdhetspris Guldstegen 2019. Guldstegen är Unionens pris för en jämn könsfördelning bland chefer. Ikano Bostad tar emot priset för sitt aktiva arbete med att förändra en mansdominerad bransch och skapa lika karriärmöjligheter för män och kvinnor.

Motiveringen till Ikano Bostads vinst av Guldstegen 2019: ”Ikano Bostad AB prisas för att i en mansdominerad värld aktivt och målinriktat arbetat för att skapa en jämställd organisation med lika karriärmöjligheter för män och kvinnor. De har på kort tid bland annat lyckats med att dramatiskt öka andelen chefer som är kvinnor.”

­ - Vi är väldigt stolta över det här priset. Det är ett kvitto på att ett strategiskt och systematiskt arbete, i kombination med en modig och prestigelös organisation kan öka andelen kvinnliga chefer, säger Pirjo Unnerstad, Head of HR på Ikano Bostad.

Sedan 2017 har Ikano Bostad ökat andelen kvinnliga snickare från 7 procent 2016 till 17 procent 2019. Under 2018 var andelen kvinnliga chefer med personalansvar på Ikano Bostad 44 procent och sedan hösten 2019 är drygt hälften av Ikano Bostads ledningsgrupp kvinnor.

­ - Fler kvinnliga chefer ger fler kvinnliga förebilder och det skapar både utveckling och framgång för Ikano Bostad, avslutar Pirjo Unnerstad.

Unionen har delat ut jämställdhetspriset Guldnappen i 16 år. Förra året valde Unionen att lägga till två kategorier: Guldstegen och Guldpengen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pirjo Unnerstad, Head of HR, Ikano Bostad, pirjo.unnerstad@ikanobostad.se, tel.nr 010-330 44 52.

Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg