2016-12-06 11:09Pressmeddelande

Ikano förvärvar vårdboende i Haninge

null

I början av december blev det klart att Ikano Vårdboende blir ny ägare till fastigheten Söderbymalm 3:274 innehållande 54 lägenheter i Haninge. Fastigheten säljs av Vårdfastigheter Sverige I AB (publ), ett bolag bildat av Pareto Securities AB.

– Vi äger, utvecklar och förvaltar behovsanpassade fastigheter, som främjar ett värdigt åldrande för de boende. Det här är en långsiktig satsning där vi tillsammans med våra samarbetspartners vill driva svenska vårdboenden avslutar Maria Rydén, VD Ikano Vårdboende

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Rydén,
VD Ikano Vårdboende

maria.ryden@ikano.se
+46 (0)10-330 40 57
+46 (0)73-429 25 65

Ikano Vårdboende finns för att skapa en bättre boendemiljö för de många åldrande människorna. Där äger, utvecklar och förvaltar Ikano Vårdboende trygga och behovsanpassade fastigheter för vårdboenden. Livet ska levas fullt ut. Tillsammans utgör Ikano Vårdboende och Ikano Bostad affärsområdet Fastigheter inom Ikanogruppen som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag för de många människorna.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg