2021-03-11 07:00Pressmeddelande

Inkluderande mötesplatser i fokus när Ikano Bostad och Funktionsrätt Sverige ordnar tävling för gymnasielever

Vinnande bidrag utmaning Kvadratsmart mötesplats. Vinnande bidrag utmaning Kvadratsmart mötesplats.

Hur ska en plats utformas för att den ska vara tillgänglig för alla? Och hur kan inkludering skapas genom universell utformning? Det har elever på Thorildsplans gymnasium utforskat i en tävling som Ikano Bostad arrangerat i samverkan med Funktionsrätt Sverige inom ramen för projektet Rätt från början. I förra veckan var det dags att kora vinnarna.

Inför tävlingen fick eleverna en kortare utbildning om funktionsrättsperspektivet och om universell utformning som handlar om att ta hänsyn till den mänskliga mångfalden när samhället utformas. Eleverna fick sedan välja mellan tre uppdrag men med samma mål – att skapa en inkluderande mötesplats som är tillgänglig för alla.

Utgångspunkt i arbetet är FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, och principen om universell utformning som ska vara vägledande i utvecklingsprocessen för nya bostäder och bostadsmiljöer. Under arbetet tog flera av eleverna själva kontakt med olika medlemsförbund inom Funktionsrätt Sverige för att få en bild av vilka behov som behöver inkluderas.

– Vi vill förenkla vardagen för de många människorna. I samarbetet kring projektet Rätt från början har vi lärt oss mycket om hur vi kan bli mer inkluderande för alla våra kunder. Bland annat sett att bra mötesplatser i närområdet är väldigt viktigt. Det är något vi tillsammans har börjat utforska mer och det är väldigt roligt att vi fått fantastisk hjälp av eleverna på Thorildsplans gymnasium, berättar Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.

Vinnande bidrag utmaning Tripp, trapp, trull. 
Denna produkt har löst utmaningen på ett genomtänkt sätt och skapat en funktionell lösning som kan inkludera många olika behov, inklusive personans behov av avskildhet. Den är enkel att placera både på en gård och vid en entré, på ett kvadratsmart sätt, och är fint integrerad med grönska. Det är en lösning som är enkel att genomföra och har aktiva materialval och detaljlösningar.
Vinnare: Maya Johansson

Vinnande bidrag utmaning Tripp, trapp, trull. Denna produkt har löst utmaningen på ett genomtänkt sätt och skapat en funktionell lösning som kan inkludera många olika behov, inklusive personans behov av avskildhet. Den är enkel att placera både på en gård och vid en entré, på ett kvadratsmart sätt, och är fint integrerad med grönska. Det är en lösning som är enkel att genomföra och har aktiva materialval och detaljlösningar. Vinnare: Maya Johansson

Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början har bland annat syftat till att utveckla kunskapen om processen för att skapa universellt utformade bostäder som ska vara tillgängliga för alla. I det här arbetet har Ikano Bostad varit en särskild samarbetspartner.

Vinnande bidrag utmaning Grillplats. En enkel och tilltalande design som bidrar till gårdens helhet. Få, väl valda material, bra analys utifrån tillgänglighet men också möjlighet för fler att samlas trots olika kost. Genomförbar med enkla material och fin att titta på även från balkongen.
Vinnare: Hugo Karlsson

Vinnande bidrag utmaning Grillplats. En enkel och tilltalande design som bidrar till gårdens helhet. Få, väl valda material, bra analys utifrån tillgänglighet men också möjlighet för fler att samlas trots olika kost. Genomförbar med enkla material och fin att titta på även från balkongen. Vinnare: Hugo Karlsson

– Det är viktigt att de som bygger våra bostäder inkluderar behov och preferenser även hos personer i samhället som annars riskerar att lämnas utanför. Med den här tävlingen ville vi medverka till att nå framtidens arkitekter och bostadsbyggare, så att de får med sig ett funktionsrättsperspektiv när de utvecklar morgondagens tillgängliga boendemiljöer, säger Diana Chafik, projektledare för Rätt från början.

Med hjälp av Ikano Bostads designstrategi som fokuserar på form, funktion, hållbarhet, kvalitet och kostnad, och Funktionsrättskonventionens perspektiv på universell utformning presenterade eleverna på Thorildsplans gymnasium olika lösningar på uppdragen. Gemensamt för de tre vinnande bidragen var att lösningarna var enkla att använda och tidlöst designade.  

Vinnande bidrag utmaning kvadratsmart mötesplats. Väl genomarbetad lösning med en grundlig bakgrundsanalys med intervjuer. Behoven vävdes in i lösningen på ett tydligt sätt och skapar möjlighet för både aktiv lek men också att kunna få vara ifred samt odla på liten yta. Enkel och tidlös design, helt enligt Ikano Bostads designstrategi, och bra med multifunktionella moduler som kan kombineras på olika sätt. 
Vinnare: Isabell Lindgren

Vinnande bidrag utmaning kvadratsmart mötesplats. Väl genomarbetad lösning med en grundlig bakgrundsanalys med intervjuer. Behoven vävdes in i lösningen på ett tydligt sätt och skapar möjlighet för både aktiv lek men också att kunna få vara ifred samt odla på liten yta. Enkel och tidlös design, helt enligt Ikano Bostads designstrategi, och bra med multifunktionella moduler som kan kombineras på olika sätt.
Vinnare: Isabell Lindgren

– Eleverna har lärt sig mycket om hur man ska utforma design för att inkludera så många som möjligt. Tävlingen har skapat motivation och engagemang men också gett en möjlighet för eleverna att börja tänka på hur många små saker, som sitthöjder och handtag, kan skapa stor skillnad. Det är så här jag som lärare vill arbeta för att skapa värderingar för en hållbar utveckling, säger Gunvor Plougsgaard Sundholm, förstalärare och lärare inom Bild och Design ämnena på Thorildsplans gymnasium.

 Om Rätt från början
Projektet Rätt från början startade i januari 2019. Det treåriga projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet drivs i samarbete med Certec i Lund.

Att göra rätt från början – att planera och bit för bit skapa ett samhälle utifrån människors olika behov och förutsättningar – borde vara en självklarhet men är det inte. En av huvudorsakerna är kunskapsbrist när det gäller Universell utformning, både som övergripande designtänkande men också i form av konkreta processer som leder fram till inkluderande resultat. 

Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning och bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.

 Om universell utformning
Universell utformning innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer redan från början utformas inkluderande och universellt – så att samhället blir så tillgängligt som möjligt. 

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och delta fullt ut på lika villkor i samhället.

Universell utformning definieras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Om Thorildsplans gymnasium
Thorildsplans gymnasiums profil är ”Skolan för framtidens samhällsbyggare”. Enligt skolans verksamhetsplan ska det bli tydligt hur FN:s Globala mål vävs in i utbildningen. Samtliga elever har varje år ett ämnesövergripande projekt som tar utgångspunkt i någon frågeställning som berör ett eller flera av FN:s globala mål.

 Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 400 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.