2017-10-31 14:59Pressmeddelande

Kvinnor vill visst bli snickare!

null

Hentverkarna har dragit igång och 16 kvinnliga lärlingar har börjat resan mot att bli snickare. Under rekryteringsprocessen till snickarlärlingsprogrammet kom det in drygt 300 ansökningar vilket visar att kvinnor verkligen vill bli snickare. Nu har lärlingarna börjat på ett av Ikano Bostads byggen i Gustavsberg. Ikano Bostad arbetar aktivt med arbetsplatskulturen och Hentverkarna är ett steg i att få mer blandade arbetsplatser, i en bransch där 99 % av alla snickare är män.

- Vi gör det här för att skapa förändringar på vår arbetsplats. Vi har nu hittat kvinnor som vill arbeta som snickare hos oss, nu ska vi arbeta med att få dem att trivas, utvecklas och vilja stanna hos oss. Förutom Hentverkarna arbetar vi aktivt med kulturen på arbetsplatsen genom samtal om våra värderingar och beteenden med snickare och tjänstemän. Vi har också genomfört genusutbildning för platsledning och handledare. Genom att aktivt arbeta med dessa frågor är vi övertygade om att det kommer leda till en ökad lönsamhet och fortsatt tillväxt, säger Anders Leander, projektledare för Hentverkarna på Ikano Bostad.

Nu väntar cirka 3,5 års utbildning för lärlingarna. Arbetet stannar inte här, menar Anders, utan är ett pågående arbete som Ikano Bostad arbetar aktivt med.

- Vi ville göra något nytt och skapa en positiv kraft i en konservativ och mansdominerad bransch. Samtidigt ligger projektet i linje med våra värderingar. Vi är helt övertygade om att blandade arbetsplatser är mer lönsamma och för att kunna växa i den takten vi vill är projekt som Hentverkarna viktiga, säger Anders Leander.

Det finns fördomar om att hantverksyrket är ett fysiskt krävande jobb som bara kan utföras av män. Anders framhäver att de egenskaper som är viktiga för snickare är helt andra och att kön inte spelar någon roll för om en snickare är bra på sitt jobb eller inte.

-Vi har gjort undersökningar internt och när våra snickare förklarar vilka egenskaper en bra snickare ska ha handlar det om att vara engagerad, socialt kompetent och fungera bra i en grupp. Det krävs ett intresse för att vara snickare för att man ska vilja och trivas med att jobba som snickare, inte att personen är man.

En bransch med arbetskraftbrist

Byggbranschen har stor brist på arbetskraft, inte minst fattas det snickare. Intresset för Hentverkarna och responsen Ikano Bostad har fått visar att det finns ett stort intresse från kvinnor att arbeta som snickare.

- Det stora intresset bekräftar vår tes om att många kvinnor vill bli snickare. Vi ser en affärsmässig fördel med att bredda vår rekryteringsbas genom initiativ som Hentverkarna. Vi har en stor brist på arbetskraft i hela branschen och genom att bredda vår rekryteringsbas kan vi attrahera fler medarbetare, säger Anders Leander.

Fakta

Totalt sökte 311 personer till Hentverkarna, av dem är det 16 lärlingar som börjat som snickarlärlingar på Ikano Bostad. Programmet sträcker sig över 3,5 år och lärlingarna får en heltidsanställning på 40 timmar i veckan enligt Byggnads utbildningsavtal. Det innebär att de får lön enligt Byggnads kollektivavtal för utbildning av vuxenlärlingar. Efter fullgjord utbildning får lärlingarna en tillsvidareanställning på heltid hos Ikano Bostad.

Idag är 1 % av alla snickare kvinnor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Leander, projektledare för Hentverkarna på Ikano Bostad
Mail: anders.leander@ikano.se
Telefon: 073-367 05 66

Ikano Bostad bidrar till hållbara bostadsområden och stadsdelar i städer där Sverige växer. Vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar kvadratsmarta och prisvärda bostäder för människor i livets alla faser. Ikano Bostad har 1300 bostäder under produktion samt förvaltar 6000 hyreslägenheter och 260 vårdplatser. Ikano Bostad ingår i Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg