2021-11-11 15:22Pressmeddelande

Nu startar byggnationen av Bromstensstaden – Ikano Bostad och JM först ut

Idag tog Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr på Ikano Bostad och Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef på JM, det första spadtaget på bolagens gemensamma kvarter i Bromstensstaden i Spånga. Foto: Erik G SvenssonIdag tog Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr på Ikano Bostad och Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef på JM, det första spadtaget på bolagens gemensamma kvarter i Bromstensstaden i Spånga. Foto: Erik G Svensson

Det som en gång var Bromstens industriområde ska nu förvandlas till levande och trygga bostadskvarter. Idag togs första spadtaget av byggnationen av 2 500 bostäder i Bromstensstaden i Spånga. Först ut att börja bygga är Ikano Bostad och JM.

- Med det första spadtaget här i Bromstensstaden inleds nu förvandlingen av ett gammalt industriområde till ett levande bostadsområde med 2 500 bostäder och ett aktivt näringsliv. Det är en stadsdel som byggs för framtiden, med ett fokus på hållbarhet, som blir en viktig del i att Stockholm når sina bostadsmål, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Alldeles intill pendeltågsstationen i Spånga ligger Bromstens gamla industriområde som nu ska utvecklas till den nya stadsdelen Bromstensstaden. Målet är att skapa en stadsdel med parker, restauranger, caféer och närservice och som bygger vidare på småstadsmiljön i Spånga centrum. När allt står klart kommer det att finnas cirka 2 500 bostäder, parker, förskola och kommersiella lokaler i stadsdelen.

I Bromstensstaden ska Ikano Bostad bygga 159 hyresrätter. Visionsbild: Landskapsprojektören

I Bromstensstaden ska Ikano Bostad bygga 159 hyresrätter. Visionsbild: Landskapsprojektören

- Det är väldigt roligt att få vara med och utveckla Bromstensstaden tillsammans med Stockholms stad, JM och områdets andra aktörer. Här bygger vi hyresrätter som vi sedan fortsätter äga och förvalta långsiktigt. Det kommer bland annat bli Svanenmärkta, kvadratsmarta bostäder och en gemensam grönskande gård som vi utvecklar tillsammans med JM, säger Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr på Ikano Bostad.

Tillsammans kommer Ikano Bostad och JM bygga ett kvarter med 376 bostäder. Det blir blandade upplåtelseformer med både hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter. Det kommer bli solceller på taket och på den grönskande, gemensamma gården kommer det finnas gott om cykelparkering och gemensamma uteplatser.

I Bromstensstaden ska JM bygga 157 bostadsrätter och 60 ägarlägenheter. Visionsbild: Sightline

I Bromstensstaden ska JM bygga 157 bostadsrätter och 60 ägarlägenheter. Visionsbild: Sightline

-­ Vi är glada att vara en del av den nya Bromstensstaden. I detta fina läge bygger vi miljömärkta, moderna och smarta bostäder - såväl bostadsrätter som ägarlägenheter. Det bidrar till en mix där kunden kan välja att köpa en ny lägenhet med den upplåtelseform som passar bäst, säger Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef på JM.

Inflyttning i kvarteret är preliminärt planerat till 2023. Ikano Bostad kommer att bygga 159 hyresrätter och JM 157 bostadsrätter och 60 ägarlägenheter.

Kontakta oss gärna för mer information:
Linda Leppänen, bostadsutvecklingschef Stockholm norr, Ikano Bostad linda.leppanen@ikanobostad.se, 072-701 24 76

Jon Vidar Semb-Josefson, regionchef, JM, jon.semb-josefson@jm.se, 08-782 86 86

Fakta Bromstensstaden

  • Bromstens industriområde omvandlas till en tät stadsdel. Utvecklingen kommer att ske etappvis.
  • Området är planerat för 2 500 nya bostäder, förskola och kommersiella lokaler.
  • En centralt belägen park med möjlighet till lek och vila.
  • Längs Spångaån skapas ett parkstråk som går genom hela Bromstensstaden.
  • Befintliga gator förlängs in i området och kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen.
  • En variation av arkitektoniska uttryck, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer eftersträvas inom området.
  • I strategiska lägen planeras lokaler i byggnadernas bottenvåningar, för att bidra till liv och rörelse i området.
  • Läs mer på Bromstensstaden - Stockholm växer (vaxer.stockholm).

 Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 500 nya bostäder i produktion samt äger och förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg