2022-09-03 06:00Pressmeddelande

Nu startar utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad, Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg och Carola Lavén, vd på Besqab.Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad, Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg och Carola Lavén, vd på Besqab.

Igår var en historisk milstolpe i utvecklingen av Uppsalas nya område Skeppskajen. Tillsammans med representanter från Ikano Bostad, Besqab och Atrium Ljungberg bakade kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling (S) ihop ingredienserna till ett gemensamt, symboliskt bröd för att fira att utvecklingen av Skeppskajen nu är i gång.

˗ Det här är ett bra exempel på hur vi ska utveckla Uppsala. Bostäder, butiker och mötesplatser i ett och samma kvarter. Nu får historiska Skeppskajen bidra till att skapa nya minnen för alla Uppsalabor som väljer att bosätta sig i området, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Med sitt centrala läge kommer Skeppskajen att bli en unik plats i Uppsala. Under 150 år har det lagrats spannmål och producerats kvarnprodukter här. Nu påbörjas omvandlingen till ett nytt levande område och mötesplats med cirka 900 bostäder och en blandning av arbetsplatser, närservice, nöjen och kultur. Området kommer att präglas av öppna, luftiga kvarter, platsens industrihistoria med Uppsalas klassiska gränder och stråk ner mot Fyrisån.

 Skeppskajen kommer att bli ett levande område med 900 bostäder, kontor och mötesplatser.

Visionsbild från Kulturstråket. Bild Juul och Frost Arkitekter.

˗ Det är väldigt roligt att vi nu är i gång med nästa kapitel i Skeppskajens historia! Tillsammans kommer vi att utveckla ett helt nytt levande område med bostäder, butiker, restauranger och närservice mitt i centrala Uppsala, säger Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad.

För att fira starten på utvecklingen av området bakade Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande, Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad, Carola Lavén, vd på Besqab och Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg ett symboliskt bröd för att fira områdets nästa kapitel.

˗ Skeppskajen med sin historia, centrala läge och närheten till Fyrisån kommer att bli en unik plats i Uppsala med nya levande stadskvarter och hållbara boendemiljöer, säger Carola Lavén, VD på Besqab.

Igår vann detaljplanen för det nya området Skeppskajen vid Fyrisån i Uppsala laga kraft.

Visionsbild från Islandstorget. Bild: Juul och Frost Arkitekter

Områdets tre kända kulturhistoriska byggnader – Spegelkvarnen, Jästfabriken och Tegelsilon – kommer varsamt att rustas upp av Atrium Ljungberg. Byggnaderna kommer att innehålla kontor, restaurang och en lobby som blir en mötesplats för de som bor, besöker eller arbetar i Skeppskajen.

˗ Vi är glada att åter ge liv till de vackra tegelbyggnaderna. Här har innovation varit ledordet sedan 1874 och nu kommer kvarteret bli en av stadens viktigaste platser igen, säger Annica Ånäs, vd på Atrium Ljungberg.

Fakta om Skeppskajen

  • Området utvecklas av Ikano Bostad, Besqab och Atrium Ljungberg som tillsammans kommer bygga cirka 900 bostäder, kontor, närservice och mötesplatser.
  • Utbyggnaden är beräknad att ta cirka 7–10 år. Första steget är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de nya kvarteren.
  • Byggnationen av bostäderna är planerad att starta under 2024. Just nu pågår rivningsarbeten.
  • Under 2023 kommer Besqab och Ikano Bostad att påbörja försäljningen av de första bostadsrättsprojekten med planerad inflyttning under 2026.
  • 2020 förvärvade Atrium Ljungberg byggnaderna Spegelkvarnen, Jästfabriken och Tegelsilon som kommer att rustas upp. Inflyttningen är planerad att påbörjas under 2026.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.