Ikano Bostad får markanvisning i Vällingby

I Vällingby planerar Stockholms stad för ett nytt bostadsområde med cirka 440 bostäder. Här har Ikano Bostad fått en markanvisning med möjlighet att bygga 145 bostäder. Det kommer bli Svanenmärkta bostäder med målet att bygga klimatneutralt.