2022-01-05 11:27Nyheter

Aktiva val och långsiktigt arbete minskar Ikano Bostads klimatpåverkan

Sedan 2014 har klimatpåverkan från energianvändningen i Ikano Bostads hyresfastigheter minskat med knappt 70 procent. Foto: Erik SvenssonSedan 2014 har klimatpåverkan från energianvändningen i Ikano Bostads hyresfastigheter minskat med knappt 70 procent. Foto: Erik Svensson

Som långsiktig fastighetsägare arbetar Ikano Bostad målmedvetet med att minska
klimatpåverkan i sitt fastighetsbestånd. En viktig del är att minska energianvändningen som står för en stor andel av klimatpåverkan. – Den bästa kilowattimmen för klimatet är den som inte behöver produceras, konstaterar företagets energistrateg Annika Karlsson.
 
Ikano Bostad har under lång tid arbetat med att effektivisera energianvändningen då den har identifierats som ett av de stora påverkansområdena på klimatet. Ett arbete som har gett resultat. Sedan 2014 har klimatpåverkan från energianvändningen i Ikano Bostads hyresfastigheter minskat med knappt 70 procent med hjälp av bland annat kontinuerlig driftoptimering, energieffektivisering och inköp av fossilfri el.
 
– Vi är noga med att göra saker långsiktigt. När vi renoverar tar vi därför ofta ett lite större grepp. Det blir kanske dyrare just då, men i längden sparar vi energi och minskar på så vis också vår och kundernas klimatpåverkan, berättar Annika Karlsson.
 
I samband med större renoveringar tar Ikano Bostad ofta ett lite större grepp. Även om det blir dyrare i längden sparar bolaget energi och minskar på så vis både sin egen och kundernas klimatpåverkan. Foto: Erik Svensson

I samband med större renoveringar tar Ikano Bostad ofta ett lite större grepp. Även om det blir dyrare i längden sparar bolaget energi och minskar på så vis både sin egen och kundernas klimatpåverkan. Foto: Erik Svensson

Kopplat till energianvändningens klimatpåverkan har också arbetet med att kapa så kallade effekttoppar blivit allt viktigare.

– De kallaste dagarna på året, då det går åt mest energi, behöver fjärrvärmeverken ofta ta till de pannor som är sämst ur miljösynpunkt. Om man minskar energianvändningen sådana dagar får det en mycket större klimatpåverkan än om man minskar användningen på sommaren.
 
Medvetna val vid inköp av energi
Valet av energi har stor påverkan på klimatet, därför är Ikano Bostad noga med vilken energi man köper in. Ikano Bostad har valt att använda fossilfri fastighetsel till sina fastigheter och till nästa år kommer 100 procent av fastighetselen som köpts in vara fossilfri. Egenproducerad förnybar energi är ytterligare en pusselbit i klimatarbetet, och när nya hyresrätter nyproduceras ska solceller installeras.
 
Att arbeta långsiktigt vinner både miljön, företaget och de boende på. Foto: Erik Svensson

Att arbeta långsiktigt vinner både miljön, företaget och de boende på. Foto: Erik Svensson

Ikano Bostad arbetar inte bara aktivt med att minska sitt klimatavtryck, utan vill också göra det enklare för sina hyresgäster att göra hållbara val i vardagen.

– Det handlar mycket om att skapa bra förutsättningar för hyresgästerna –det ska vara enkelt att leva hållbart. Vi har engagerade hyresgäster som vill göra rätt, berättar Annika Karlsson.
 
Handfasta vardagstips
I sitt kvartalsbrev till de boende ger Ikano Bostad därför regelbundet handfasta vardagstips om hur man som enskild kan minska sin energikonsumtion och klimatpåverkan. Information med råd om hur hyresgästerna kan minska sin klimatpåverkan i varje rum har tagits fram för att användas vid inflyttning i nyproducerade hyresrätter. Det är ett koncept som man nu funderar på att utveckla, så att det även omfattar dem som flyttar in i fastighetsbeståndets äldre delar.
 
Att arbeta långsiktigt vinner både miljön, företaget och de boende på.
 
– Som fastighetsägare känner vi stort ansvar för att våra hyresgäster trivs och mår bra, men också att husen mår bra. Husen ska stå länge och bli hem även för nästa generation, avslutar Annika Karlsson.
 
 Om Ikano Bostad

​​Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg