2021-05-19 05:45Pressmeddelande

Ikano Bostad sätter målet att bli klimatneutrala år 2030

2020 blev året Ikano Bostad satte riktningen för sitt klimat- och miljöarbete. Målet är att bli klimatneutrala till år 2030.

- Vi har kommit en bit på vägen, men har fortfarande en lång resa framför oss. Vi har inte alla svar men målet att bli klimatneutrala till 2030 är något som vi måste ta oss an – nu det är bara framåt som gäller för Ikano Bostad, berättar Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad.

Under 2020 har Ikano Bostad tagit fram en färdplan för att bli klimatneutrala till år 2030. Energi, material, transporter och avfall är de områden som Ikano Bostad identifierat som sina största påverkansområden på klimatet och som kommer vara fokus i arbetet.

- Allt fler i branschen sätter klimatfrågan på agendan och vi behöver arbeta ännu mer tillsammans för att hitta nya lösningar. Klimatomställningen är den största utmaningen vi har de kommande åren, avslutar Robert Jaaniste, vd på Ikano Bostad.

Idag publiceras Ikano Bostad hållbarhetsredovisning för 2020. I den kan du läsa mer om Ikano Bostads hållbarhetsarbete. Läs hållbarhetsredovisningen här. 

 Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 400 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner