2021-03-03 08:30Nyheter

Ikano Bostad bygger stadsdelen med ett helt nytt koncept

Ikano Bostad utvecklar andra etappen av Elinegård i Malmö efter ett nytt koncept. Ikano Bostad utvecklar andra etappen av Elinegård i Malmö efter ett nytt koncept.

Ett bostadsområde behöver mer än bara byggnader - människor ska även kunna leva sina liv på bästa sätt. Nu skapar Ikano Bostad stadsdelen Elinegård i Malmö med nya insikter om våra beteenden som grund.

– Det blir en inspiration för kommande projekt, säger Lotta Sjödin, strategisk innovations- och utvecklingsledare på Ikano Bostad.

Bostäder som utnyttjar ytorna maximalt, nya typer av lokaler för de boende att använda gemensamt samt service och grönska. I Elinegård, i närheten av Öresundsbron, har bostadsföretaget Ikano Bostad tagit nyskapande helhetsgrepp när området planeras och byggs från grunden.

– Vi utvecklar en helt ny stadsdel, vilket innebär att andra frågeställningar dyker upp än om man ”bara” bygger ett hus. Därför har vi utgått från människan, med ett mänskligt perspektiv på den plats där man ska bo och leva, berättar Lotta Sjödin och fortsätter:

– Här handlar det inte bara om att exempelvis husen är klimatsmarta, utan även hur man rör sig i området, vilken typ av service som erbjuds, hur närheten till staden behålls samtidigt som naturen bevaras.

Lotta Sjödin, strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad.

Lotta Sjödin, strategisk utvecklings- och innovationsledare på Ikano Bostad.

Samarbetar med IKEA
En stor del av insikterna som ligger till grund för hur Elinegård utformas kommer från Better Living – ett strategiskt projekt Ikano Bostad genomfört tillsammans med möbelföretaget IKEA, som möjliggjorts tack vare att båda företagen är grundade av Ingvar Kamprad.

– Vi har tittat gemensamt på hur det urbana och hållbara boendet kan se ut i framtiden och en av huvudinsikterna är frågan: Vad är ett hem? Där kan vi se att hemmet inte bara är bostaden, utan folk uppfattar även stadsdelen som hemma. Den typen av kunskaper har vi kunnat ta med oss in i Elinegård, säger Lotta Sjödin, och fortsätter:

– Dels har vi tittat noggrant kring de kommersiella lokalerna i området, vilken typ av service är relevant? Bor man kvadratsmart vill man gärna ha ett café i närheten som ett extra vardagsrum. Senaste året har det även blivit aktuellt med möjlighet att kunna jobba hemma eller ha en arbetsyta i närområdet, vilket också kommer vara möjligt.

Helhetsgrepp framtidens melodi
”Kronjuvelen” i Elinegård blir ett mobilitetshus, som kommer att ligga centralt i stadsdelen och fungera som naturlig mötesplats. Här samlas majoriteten av områdets parkering för bilar med laddplatser, cykelparkering med tillhörande verkstad samt pooler med möjlighet att låna både bil och cykel.

Bottenvåningen utgörs av ett transparent kvarter med högt i tak och mycket växtlighet samt kommersiella lokaler. Huset får även gemensamma ytor för de boende till co-working, läxläsning, snickeri- och målarverkstad, festlokal och återbruksrum.

– Planeringen pågår för fullt med planerad inflytt 2023, det kommer bli ett vardagsnav för hela området som bidrar till liv och rörelse även på kvällar och helger.

I framtiden kommer fler stadsdelar som Ikano Bostad utvecklar att likna Elinegård med ett tydligt helhetsgrepp, tror Lotta Sjödin:

– Redan nu har vi en metod för kunddriven projektutveckling där vi ringar in människorna och tittar på hur både bostäder och gemensamma ytor ska utformas utifrån folks behov i vardagen. Elinegård är ett gott exempel där vi nått väldigt långt med de ambitionerna.

Ikano Bostad i Elinegård
Ikano Bostad har utvecklat Elinegård sedan 2014. Områdets första del har utvecklats tillsammans med ett antal andra byggherrar och kommer att bestå av cirka 1 800 bostäder när allt står klart.

Etapp två kommer att utvecklas enligt hållbarhetsprogrammet. För utvecklingen av området har även ett grönt gestaltningsprogram tagits fram tillsammans med bland annat ekologer för att säkerställa att området utvecklas med så stort fokus på de gröna värdena som möjligt. Etapp två är planerat för 800 bostäder med planerad byggstart årsskiftet 2021/2022.

Totalt ska det byggas cirka 2 600 bostäder i Elinegårds två första etapper.

I samband med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har även ett hållbarhetsråd för området upprättats. Hållbarhetsrådets uppgift är att vägleda och säkerställa att hållbarhetsprogrammet följs i alla skeden.

Om Citylab
Området kommer att utvecklas utifrån Citylab Action som är det första certifieringssystemet för hållbar stadsdelsutveckling som är framtaget för svenska förhållanden. Citylab har utvecklats av Sweden Green Builing Council (SGBC) tillsammans med ett antal aktörer. Syftet med Citylabs process är att det ska underlätta en hållbar stadsdelsutveckling och att stadsdelar utvecklas och planeras med hänsyn till nationella hållbarhetsmål och FN:s globala mål för en hållbar utveckling, Agenda 2030. 

 Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av samma grundare som IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 400 nya bostäder i produktion samt förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg