2022-04-22 06:54Nyheter

"Ikano Bostads klimatpåverkan kan definitivt minskas"

Under 2022/2023 startar byggnationen av Ikano Bostads första klimatneutrala radhus som också är pilotprojekt inom samarbetet i LFM30.Under 2022/2023 startar byggnationen av Ikano Bostads första klimatneutrala radhus som också är pilotprojekt inom samarbetet i LFM30.

För att nå målet om en klimatneutral verksamhet år 2030 måste vi våga gå vår egen väg, lära längs vägen och arbeta tillsammans i branschen. Under året startades flera viktiga pilotprojekt. Ett av dem är vårt första klimatneutrala radhusprojekt.
 
– Att bygga nytt är en klimatbelastande process, det går inte att komma ifrån. Men genom att till exempel titta på nya material, minska spillet, använda energin smartare och använda mer miljövänliga transporter kan klimatpåverkan definitivt minskas, säger Stina Viktorsson, hållbarhetsstrateg på Ikano Bostad.
 
Material, energi, transporter och avfall har identifierats som de områden där Ikano Bostad har störst klimatpåverkan.
 
– Arbetet kommer att innebära att vi jobbar på helt nya sätt, gör saker samtidigt som vi lär oss av dem och en hög grad samarbeten med andra aktörer i branschen, fortsätter Stina Viktorsson.
 
HÖGT TEMPO
Arbetet håller av nödvändighet högt tempo och för att komma framåt snabbt pågår flera pilotprojekt parallellt med varandra. Inspirationen kommer från många håll; forskning, Agenda 2030, klimatrörelsen och samarbeten i branschen.
 
– En hög takt kräver att vi arbetar tillsammans. Ingen kommer att klara detta på egen hand och det långsiktiga värdet uppnås av att vi alla lyckas och förändrar hela branschen, säger Stina Viktorsson.
 
PILOTPROJEKT – KLIMATNEUTRALA RADHUS
Ett exempel på hur Ikano Bostad lär längs vägen är det pilotprojekt som inletts i Elinegård utanför Malmö. Under 2022/2023 startar byggnationen av Ikano Bostads första klimatneutrala radhus som också är pilotprojekt inom samarbetet i LFM30.
 
– För att få ner klimatpåverkan så mycket som möjligt i byggskedet kommer vi att använda oss av trä och andra lätta material i fasaden, papp i stället för plåt på yttertaket och vi kommer minska energiåtgången på byggarbetsplatsen. Vi kommer även att titta på andra alternativ till grunden som till exempel klimatreducerad betong.


Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg