2022-10-26 09:35Nyheter

"Nu får Ikano Bostad betalt för alla långsiktiga investeringar”

Ikano Bostad har minskat energianvändningen i sitt fastighetsbestånd med 20 procent sedan 2014. Ikano Bostad har minskat energianvändningen i sitt fastighetsbestånd med 20 procent sedan 2014.

För tio år sedan började Ikano Bostad satsa på att minska användningen av energi. Nu har fastighetsjätten ett gynnsamt läge – trots samhällets energikris. – Nu får vi betalt för alla långsiktiga investeringar inom klimatområdet som gjorts de senaste åren, säger Christian Mariager, fastighetschef hos Ikano Bostad.

20 procent. Så mycket har Ikano Bostad lyckats minska energianvändningen i sitt fastighetsbestånd sedan 2014. En sänkning som gynnat både klimat och företagets ekonomi, anser Christian Mariager:

– Det är höga siffror, men det är inget hokuspokus att arbeta med energisparande åtgärder. Vi jobbar systematiskt med en rad av åtgärder från vår verktygslåda. Utmaningen historiskt för många har varit att hitta lönsamhet i åtgärderna, men de stigande energipriserna underlättar investeringar för många, säger han.

Redan 2012 sjösatte företaget en stor satsning för att minska energiåtgången i fastighetsbeståndet:

– Vi såg att stora investeringar skulle bli lönsamma på sikt och att vi då kan möta eventuella ökningar i energipriserna. Idag har vi ett förhållandevis hyggligt kostnadsläge inom energi eftersom vi varit långsiktiga och aktiva. Dessutom visste vi att åtgärderna skulle minska klimatpåverkan.

Sedan 2014 har klimatpåverkan från energianvändningen i Ikano Bostads hyresfastigheter minskat med knappt 70 procent. Foto: Erik Svensson

Framförallt riktades satsningarna mot hyresfastigheter, särskilt hus av äldre modell som Ikano Bostad tagit över från andra aktörer:

– Där fanns gammal teknik som behövde bytas ut, dagens installationer är långt mer effektiva. Utöver det förbättrar man isoleringen, byter till moderna fönster, monterar nya ventiler och injusterar elementen, sätter upp LED-belysning inne och ute. I en del fall kunde man koppla på bergvärme och komplettera med värmepumpar, säger Christian Mariager och lägger till:

– Man gör inte bara en sak utan flera samtidigt, det är ett batteri av åtgärder.

Idag är energieffektivisering standard, både i nybyggen och befintliga bestånd. Christian Mariager ger ett typexempel:

– Vid nyproduktion av hyresrätter ligger det alltid solceller på taket, det har vi satsat på ett bra tag.

I en tid när stora delar av samhället påverkas av höga elpriser klarar sig alltså Ikano Bostad relativt väl. Samtidigt understryker Christian Mariager att energiförbrukningen varken är en rent ekonomisk fråga eller endast en klimatfråga – frågeställningarna hänger ihop:

– Man kan ha lite olika fokus, men det är två sidor av samma mynt. När priserna ökar blir det tydligare att något måste göras, fokus hamnar på energifrågorna och det är positivt för klimatet. I det perspektivet har energin varit för billig, att många kanske inte fokuserat på frågan tillräckligt mycket och gjort de investeringar som krävts, säger han och fortsätter:

– Med det akuta läge vi är i nu tvingas man fatta de besluten som krävs, då riktas åtgärderna dit. Lite krasst kan man säga att ett stålbad med energipriserna kan vara nyttigt för klimatet.Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 000 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion.


Kontaktpersoner

Christian Mariager
Fastighetschef
Christian Mariager