2021-08-27 15:40Pressmeddelande

Grön betong i bottenplattan när Ikano Bostads första Svanenmärkta flerbostadshus växer fram

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun, Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm Söder på Ikano Bostad och Stefan Björling, affärsområdeschef Hus & Renoveringar på Svanen.Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun, Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm Söder på Ikano Bostad och Stefan Björling, affärsområdeschef Hus & Renoveringar på Svanen.

Idag lades sista handen på husgrunden till Ikano Bostads tredje bostadsprojekt i Haninge kommuns växande stadsdel Vega. Färdigställandet av grunden som gjutits med grön betong är även startskottet på Ikano Bostads första Svanenmärkta flerbostadshus.

- Haninge är en snabbt växande kommun i Stockholmsregionen och Vega är ett viktigt område för oss. Här kommer det byggas drygt 3 500 nya bostäder för invånare i livets alla skeenden. Samarbetet med Ikano Bostad har fungerat väl och jag är mycket nöjd med slutresultatet. Det är särskilt glädjande att bostäderna byggts med ny grön teknik för minskad klimatpåverkan, säger Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Till husgrunden och betongsvanen användes så kallad grön betong som har en 40 procent lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong. Foto: Erik G Svensson

Till husgrunden och betongsvanen användes så kallad grön betong som har en 40 procent lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong. Foto: Erik G Svensson

Till grunden används så kallad grön betong som har en 40 procent lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong. För att fira startskottet på projektet hällde Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm söder, den sista betongen i husets bottenplatta tillsammans med Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun och Stefan Björling, affärsområdeschef Hus & Renoveringar på Svanen.

­- Vi tycker det är mycket roligt att kunna välkomna Ikano Bostad till den växande skaran som vill bygga för en hållbar framtid. Vi kommer tillsammans säkerställa att Gnistra blir bra både för de som kommer bo här och klimatet, säger Stefan Björling, Affärsområdeschef Hus & Renovering på Svanen

Brf Gnistra är Ikano Bostads första flerbostadshus att byggas enligt Svanen och kommer att bestå av 115 bostadsrätter.

Brf Gnistra är Ikano Bostads första flerbostadshus att byggas enligt Svanen och kommer att bestå av 115 bostadsrätter.

Sammanlagt ska Ikano Bostad bygga cirka 500 bostäder i Vega fördelat på tre kvarter. Ikano Bostads tredje bostadsprojekt kommer att bestå av 115 bostadsrätter och är även Ikano Bostads första flerbostadshus att byggas enligt Svanen. Svanenmärkningen säkerställer att bostäderna byggs med omtanke om människa och miljö.

­- De senaste åren har vi ökat takten på vårt miljö- och klimatarbete. Att Svanenmärka våra bostadsprojekt är en viktig del i det arbetet. Haninge är en snabbt växande kommun och det är väldigt roligt att vi får vara med och bidra till kommunens utveckling och hållbarhetsarbete, säger Josefine Wikström, Bostadsutvecklingschef Stockholm söder på Ikano Bostad

Kontakta oss gärna för mer information:
Josefine Wikström, bostadsutvecklingschef Stockholm söder, josefine.wikstrom@ikanobostad.se, 070-746 84 98

Fakta grön betong

  • Grön betong tillverkas av Skanska och har en upp till 52 procent lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong. Till Ikano Bostads tredje bostadsprojekt i Vega används grön bjälklagsbetong som har en 40 procent lägre klimatpåverkan jämfört med konventionell betong.
  • Användningen av grön betong ger 1–2 poäng i Svanenmärkningen.
  • Grön betong består av en hög andel slagg som ersätter delar av cementmängden.
  • Grön betong uppfyller höga miljökrav och har samma egenskaper som konventionell betong när det kommer till beständighet, hållfasthet, gjutbarhet och livslängd.
  • Grön betong är miljövardeklarerad (EPD) vilket innebär att miljöpåverkan verifierats och räknats fram enligt internationella standarder och regler och att den granskats och godkänts av en oberoende tredjepart.

Fakta om Ikano Bostad i Vega, Haninge

  • Totalt cirka 520 bostäder fördelat på tre kvarter planerat att stå klart under 2025.
  • Första kvarteret med 185 lägenheter är färdigställt och inflyttat den 2019/2020.
  • Lägenheterna i Ikano Bostads första bostadsprojekt Brf Tindra är alla inredda med innovativa och flexibla lösningar för att förenkla vardagen. Där finns flyttbara eluttag som gör det möjligt att flytta elen dit man behöver den och en ljusknapp som gör det möjligt att släcka alla lampor i lägenheten när man går, precis som det fungerar på ett hotell. Sex av husets fyra rum och kök är även utrustade med en rörlig vägg som snabbt och enkelt skapar ett extra rum när man behöver det.Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har cirka 1 500 nya bostäder i produktion samt äger och förvaltar cirka 6 000 hyreslägenheter och sex vårdboende.


Kontaktpersoner

Josefine Wikström
Chef nya bostäder
Josefine Wikström